Acceptatieformulier Promotie

Dit formulier kan gebruikt worden voor acceptatie van een behaalde 1e promotie.
Acceptatie van een promotie dient binnen één week te worden doorgegeven!

 

S.v.p. alle velden invullen.
Naam *
Vereniging *
E-mail *
Onderdeel *
Naam deelnemer(s) of naam team *
WRN van de deelnemer *
Wedstrijdplaats *