Over NBTA

Wedstrijden najaar 2020 - Blok 2

21 september 2020

NBTA Nederland wil graag haar twirlers tegemoet komen nu de RIVM maatregelen wat zijn versoepeld. Het NBTA bestuur, TC en een paar van haar medewerkers hebben onderzocht of het mogelijk is een wedstrijd te organiseren. NBTA denkt dat het onder strenge voorwaarden en met gebruik van een protocol mogelijk moet zijn. In navolging van blok 1 willen we 5 wedstrijden organiseren verspreid over november, december en januari 2021 die voldoen aan de actuele maatregelen rondom COVID-19. Die maatregelen zijn beschreven in een protocol.  We kunnen de wedstrijden alleen maar door laten gaan als IEDEREEN zich aan het protocol houdt. Er vinden namelijk vanuit de gemeente regelmatig onaangekondigde controles plaats, waarbij na het overtreden van de regels een boete wordt gegeven aan de overtreder. De boete die opgelegd wordt bij de organisatie, NBTA in dit geval, wordt eveneens bij de overtreder(s) verhaald.

Alles is geheel onder voorbehoud van de actuele maatregelen die op dat moment gelden en de naleving van het protocol. NBTA Nederland behoudt zich het recht voor om 1 of meerdere wedstrijden te laten vervallen en de genoemde regels in het protocol aan te passen indien nodig.
 

Behaalde resultaten op deze wedstrijden tellen mee voor het wedstrijdseizoen 2021 en de reglementen van 2021 zijn dan ook van toepassing.
 

Iedere wedstrijddag zal opgedeeld worden in aantal dagdelen. De ingeschreven optredens per deelnemer worden in 1 dagdeel geplaatst. Hiermee wordt de tijd en het aantal aanwezige personen in de sporthal beperkt. Per dagdeel is het een soort mini wedstrijd. Daar de indeling van een wedstrijddag anders wordt dan we normaal gewend zijn is er ook geen prijsuitreiking en of medailles en ook is er geen ranking van de optredens. 
 

NBTA Nederland hoopt met deze pilot wedstrijden alle twirlers een kans te bieden om mee te doen aan een wedstrijd. We beseffen ons dat een groot aantal van jullie een flinke afstand moeten af leggen. Echter zijn de locaties die kunnen voldoen aan het protocol beperkt. Om iedereen te kunnen indelen zal er flink wat werk verzet moeten worden! Laat je sportieve kant zien tijdens de voorinschrijving en beloon onze vrijwilligers door je aan het protocol te houden.
 

De data en plaats:
21 november – Topsporthal Almere
28 november - Den Haag
29 november - Den Haag
12 december – Topsporthal Almere
9 januari 2021 – Topsporthal Almere

Inschrijfcriteria:

Omdat het aantal plekken per wedstrijd beperkt is, hanteren we de volgende regels:
-  Deelnemers mogen voorinschrijven op 1 wedstrijd met max 2 onderdelen
(Indien er plek over is na de voorinschrijving kan er voor extra onderdelen of extra wedstrijden worden ingeschreven tijdens de vrije inschrijving.)
-          Verenigingen mogen hun leerlingen in groepen verdelen bij de voorinschrijving en hierdoor verdelen over meerdere wedstrijden.
(Na goedkeuring worden de inschrijvingen gecontroleerd op de max. deelname aan 1 wedstrijd met max 2 onderdelen!!)
-          Je mag een voorkeursdatum en een reserve datum opgeven.
-          Het is niet mogelijk om een voorkeur per dagdeel aan te geven.
-          Een deelnemer wordt niet op 2 wedstrijden met 1 onderdeel geplaatst tijdens de voorinschrjiving.

Na de sluitingsdatum wordt er geen inschrijfgeld geretourneerd bij geen deelname.

De voorinschrijving vind je hier 

Bekijk hier het protocol dat tijdens de wedstrijddagen van toepassing is.
(let op: deze wordt regelmatig bijgewerkt ivm wijziging van maatregelen)

 

Tijdspad

                                        Start voorinschrijving   Sluitingsdatum voorinschrijving Indeling  bekend          Open vrij inschrijving  sluitingsdatum inschrijving
21 november   21 sept 5 okt 12 okt 17 okt 26 okt
28 november 21 sept 5 okt 12 okt 17 okt 2 nov
29 november 21 sept 5 okt 12 okt 17 okt 2 nov
12 december 21 sept 5 okt 12 okt 17 okt 16 nov
9 januari 2021 21 sept 5 okt 12 okt 17 okt 14 dec