Wedstrijden

Aanvraag wedstrijdorganisatie 2021

Via onderstaand formulier kan de organisatie van een NBTA wedstrijd in 2021 worden aangevraagd. Voor alle informatie over het aanvragen verwijzen wij u naar de aanvraagprocedure organisatie NBTA wedstrijden 2021. Deze kunt u hier downloaden.

Let u op de volgende data in 2021:
Voorjaarsvakantie regio noord en midden: 20 febr - 28 febr
Voorjaarsvakantie regio zuid: 13 febr - 21 febr
Carnaval: 13 en 14 februari
Meivakantie: 1 mei - 9 mei
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei
Pinkersteren: 23 mei en 24 mei
Zomerstop 10 juli t/m 5 september
Herfstvakantie regio noord en midden: 16 okt - 24 okt
Herfstvakantie regio zuid: 23 okt - 31 okt

Mocht blijken dat we het wedstrijdseizoen 2021 eerder dan gepland kunnen starten, dan bekijken we op dat moment hoe we dat eventueel vorm kunnen gaan geven.

Het formulier dient uiterlijk op 31 juli bij ons binnen te zijn. U ontvangt een automatische bevestigingsmail. Let daarom op dat u een correct e-mail adres invult!
Geen mail ontvangen? Neem contact met ons op om zeker te weten dat het formulier is aangekomen.


 

Vul alle velden zo volledig mogelijk in.
Naam vereniging *
Vestigingsplaats *
Contactpersoon wedstrijdorgansatie *
Adres *
Postcode *
Plaatsnaam *
Telefoonnummer (vast of mobiel) *
E-mail *

NBTA Geluidsinstallatie (รข 270 euro) *

Hoeveel wedstrijden wilt u organiseren? *
Aanvraag datum 1 *
Reserve datum 1 *
Sporthal : naam en plaats *
Hoogte hal *
Beschikt de hal over een goed 4G bereik
Beschikt de hal over een WiFi netwerk waar wij gebruik van kunnen maken?

Toekenning van een 2e wedstrijd is afhankelijk van aantal aanvragen en accommodatie
Aanvraag datum 2
Reserve datum 2
Sporthal : naam en plaats
Hoogte hal
Beschikt de hal over een goed 4G bereik
Beschikt de hal over een WiFi netwerk waar wij gebruik van kunnen maken?

Aanvraag van een 3e wedstrijd is alleen mogelijk voor verenigingen met minimaal 80 min wedstrijdtijd van eigen deelnemers
Aanvraag datum 3
Reserve datum 3
Sporthal : naam en plaats
Hoogte hal
Beschikt de hal over een goed 4G bereik
Beschikt de hal over een WiFi netwerk waar wij gebruik van kunnen maken?

Bereidheid om verplichte wedstrijd twirl equipe te organiseren? *
Bereidheid om verplichte wedstrijd majorette equipe te organiseren? *
Opmerkingen