Contact

DIT FORMULIER ALLEEN GEBRUIKEN VOOR TECHNISCHE VRAGEN AAN DE TC OF HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ DE TC!
alle overige vragen mogen per mail gesteld worden aan info@nbta.nl 
Klachtenprocedure
Voor alle technische vragen, opmerkingen of ideeën  is het mogelijk contact op te nemen met de Technische Commissie NBTA (TC). Het contact kan alleen worden opgenomen door de (hoofd)docent van een vereniging via nbtatc@hotmail.com of via onderstaand formulier.

Indien er klachten zijn kan er via ditzelfde mailadres of onderstaand formulier melding gemaakt worden van de klacht.

Wanneer een klacht gaat over een uitslag / beoordeling dan is het noodzakelijk een kopie van het juryrapport en een opname van de desbetreffende wedstrijddag mee te sturen.  Vanzelfsprekend benoemt men in de mail de grond van de klacht(en). 

TC zal alle klachten in behandeling nemen en hiervan zal per mail melding gemaakt worden. Men ontvangt dus altijd een ontvangst bevestiging. 
Er zal geen terugkoppeling gegeven worden over de wijze van afhandeling en de uitkomst van de bespreking.
 
Voor de goede orde willen wij duidelijk maken dat het insturen van gegronde klachten altijd vertrouwelijk behandeld zal worden en kan bijdragen aan het succes van NBTA Nederland.
 


Typ bovenstaande code over.