INTERNATIONAAL

Aanmelding WK TWIRL 2020
ik ga mee als: *
Roepnaam *
tussenvoegsel
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Mobiele nummer *
Geboortedatum *
E-mail *
Deelname met onderdeel (onderdelen) *
In het bezit van certificaat Int. level 1 *
In het bezit van certificaat Int. level 2 *
Naam vereniging *
Naam ouder of verzorger (bij -18 jaar)
Dieetvoorschrift arts

1e voornaam Paspoort *
Paspoort of ID-kaart Nummer *
geldig tot *

Ik reserveer voor 4 nachten
Ik reserveer voor 5 nachten
Opmerkingen
Met het verzenden van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met de voorwaarden zoals beschreven in de uitnodigingsbrief en protocol WK2020.
*
*

Typ bovenstaande code over.