Selectiecriteria NK Show Twirl 2019

Selectieprocedure/ afvaardiging EK 2019 Majorette onderdelen

NK Show Twirl

Het NBTA NK voor de onderdelen Show Twirl, Parade en Exhibition wordt 25 mei 2019 gehouden in het KSWA Hoofddorp. Dit Kampioenschap is tevens de selectiewedstrijd voor het EK Majorette dat in oktober 2019 gehouden wordt.

Het criterium voor inschrijving is dat je aan minimaal 1 wedstrijd van NBTA Nederland hebt deelgenomen op het onderdeel waar je voor wilt inschrijven in 2018.

Tijdens het NK zullen de reglementen van NBTA Nederland gehanteerd worden.

Deelname EK

Voor afvaardiging telt voor alle onderdelen een minimale score van 70 punten Is dit niet behaald dan zal er overleg zijn tussen TC NBTA en de bondscoach.

TC NBTA, maart 2018