NK

Selectieprocedure/ afvaardiging EK 2019 Majorette onderdelen

NK Show Twirl 2019

Het NBTA NK voor de onderdelen Show Twirl, Parade en Exhibition wordt 25 mei 2019 gehouden in het KSWA Hoofddorp. Dit Kampioenschap is tevens de selectiewedstrijd voor het EK Majorette dat op 11, 12 en 13 oktober 2019 gehouden wordt in Italië.

Het criterium voor inschrijving is dat je aan minimaal 1 wedstrijd van NBTA Nederland hebt deelgenomen op het onderdeel waar je voor wilt inschrijven tussen 1 februari 2018 en 30 april 2019.

Tijdens het NK zullen de reglementen van NBTA Nederland gehanteerd worden. De leeftijdsbepaling tijdens het NK is de internationale leeftijd (peildatum 31-12-2019).

Let op: De internationale leeftijden wijken af van de leeftijden die in NL worden gehanteerd. Dit heeft gevolgen voor de routine tijd. 

 

Deelname EK

Voor afvaardiging telt voor alle onderdelen een minimale score van 70 punten. Is dit niet behaald dan zal er overleg zijn tussen TC NBTA en de bondscoach.

Voor deelname aan het EK showtwirl dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van Internationaal Level 1. Mocht je kans maken op deelname aan het EK, start dan tijdig met de level trainingen!

TC NBTA, december 2018