Selectiecriteria NK Twirl

Selectieprocedure/afvaardiging NK/EK 2018/2019


SOLISTEN EN DUO’S

 

Plaatsing NK

Men dient minimaal twee maal de plaatsingsscore te behalen.

Beginner peewee en juvenile                           66 punten

Beginner preteen, junioren en senioren           68 punten

Intermediate                                                     75 punten

Advance                                                           82 punten

Bij het behalen van minimaal twee maal de bovengenoemde plaatsingsscore kan men zich plaatsen voor de selectiewedstrijd.
De 2 hoogst behaalde scores bepalen jouw gemiddelde voor de rankinglijst.
Een promotie die aanvaard wordt, geeft recht op deelname aan de selectiewedstrijd, mits geplaatst in hogere categorie, dan ben je verplicht uit te komen in de hoogst geplaatste categorie.
De rankinglijst zal op de NBTA-site geplaatst worden en alle categorieën met meer dan 15 deelnemers worden ingedeeld op de selectiewedstrijd.

Beginner

Bij beginner gaat de top 15 per categorie door naar het Runner-up Kampioenschap 15 en 16 december 2018 te Almere.
Bestaat de categorie uit minder dan 15 deelnemers dan zijn de deelnemers rechtstreeks geplaatst voor het Runner-up Kampioenschap.

Juvenile:
Aangezien de juvenile klasse één niveau kent heeft TC besloten voor deze categorie een voorronde te organiseren bij 4 of meer geplaatste solisten en 2 of meer geplaatste duo’s. Hierna is er nog één ronde met de top (max15 van solisten en max top 6 van duo’s). Deze komen allemaal uit op het runner up kampioenschap, passend bij de klasse waarin ze op de wedstrijden deelnemen. Hierdoor is er geen verplichting voor deelnemers in deze categorie om drie rondes deel te nemen indien men wellicht nog geen aspiratie heeft voor deelname aan een Internationaal kampioenschap. TC zal in samenspraak met de bondscoach bepalen of de top 4 bij solisten en top 2 duo's van het runner up kampioenschap in aanmerking komt voor deelname aan het EK. Indien hier deelnemers voor in aanmerking komen zullen deze bericht ontvangen en meer voorbereidingstijd hebben richting het EK. Juist deze leeftijdsklasse is enorm gebaat bij een langere voorbereidingstijd.

Intermediate

Bij intermediate mag de top 15 per categorie door naar het NK op 12 en 13 januari 2019 te Almere.
Bestaat de categorie uit minder dan 15 deelnemers dan zijn de deelnemers rechtstreeks geplaatst voor het NK.

Advance

Alle solisten en duo’s met twee maal de minimale score van 82 punten worden uitgenodigd voor de selectiewedstrijd (= 1e ronde) in november.
Zij worden door minimaal 2 juryleden beoordeeld.
De top 15 solisten en top 6 duo’s gaan door naar de 2e ronde (= zaterdag op het NK).

De 2e selectieronde vindt plaatst op de zaterdag van het NK, 12 januari 2019 te Almere.
De top 6 bij de solisten en top 3 bij de duo’s gaan door naar de 3e ronde.
De 3e en beslissende ronde vindt plaats op de zondag van het NK, 13 januari 2019 te Almere.
Hier wordt gestreden voor de Nederlandse Kampioenstitel.

NB: promotie naar hogere categorie met plaatsingspunten. Dit geldt als 1x plaatsing


ENSEMBLES, TEAMS EN GROEPEN

Plaatsing NK

Voor ensembles, teams en groepen is het voldoende om één maal de plaatsingspunten te behalen om zich te plaatsen voor het Runner-up Kampioenschap of het NK.

Beginner peewee en juvenile                           66 punten

Beginner preteen, junioren en senioren           68 punten

Intermediate                                                     75 punten

 

Wijziging manier van selectie;
De wijze waarop de selectie en kampioenen/afvaardiging voor Internationale kampioenschappen wordt bepaald zal vanaf heden anders gaan.
Tot vorig jaar werd na elke ronde de ranking gemaakt op basis van de plaatsingspunten en bij gelijke stand bepaalde het totale puntenaantal de plaats in de ranking.
Dat willen we wijzigen omdat we pas na de laatste ronde de definitieve plaatsing willen hebben. De ranking tussendoor forceren kan invloed hebben op de einduitslag en de punten van juryleden zouden niet voor dit doel gebruikt moeten worden.
Hoe gaan we dat aanpassen:
Tijdens alle voorronden van het NK (inclusief de twee opvolgende selectieronden tijdens NK in de kampioensklasse en opvolgende ronde voor runner up en intermediate) worden gelijke standen niet geforceerd om tot een uitslag te komen.
Na ronde 1 worden de plaatsingspunten van de juryleden opgeteld en vandaar wordt de uitslag bepaald. Na de eerste ronde kan het dan zo zijn dat er meer deelnemers doorgaan naar een volgende ronde dan dat vooraf bepaald is. Dit kan zo zijn als er een gelijke stand is op de laatste plaats die doorgaat.
Ook in ronde twee (kampioensklasse kan dit het geval zijn). Een finale kan dus uit meerdere optredens bestaan dan het aantal dat vooraf, per onderdeel, bepaald is.
Zwaarte blijft gelijk zoals voorgaande jaren. Dus voorronde telt 1x, tweede ronde en finale tellen 2x. De finaleronde is bepalend bij een gelijke stand. 
Voor de finale ronde(=2e ronde beginner en intermediate, en derde ronde kampioensklasse) zal er bij een gelijke stand na de laatste ronde eerst alleen naar de uitslag van de laatste ronde worden gekeken. Hier zal alleen gekeken worden naar de opgetelde plaatsingspunten van het totale juryteam. 
Mocht ook hier een gelijke stand zijn voor de bepaling van het podium, en afvaardiging/reserve Internationale kampioenschappen, dan moet de uitslag terug naar het juryteam. Het juryteam dat dit onderdeel gejureerd heeft zal bijeen komen en een definitieve uitslag bepalen.
Alle uitslagen zullen direct na afloop van de wedstrijden/ kampioenschappen gedeeld worden. 

TC heeft gemeend door deze wijziging door te voeren de uitslagen rechtvaardig en transparant te maken. 

De data selectiewedstrijden en NK
24 & 25 november 2018 Voorrondes – Hoofddorp 
15 &16 december 2018
Voorronde/ NK Runner up – Almere
12 & 13 januari 2019 NK Twirl – Almere


De dagindeling zal afwijken van voorgaande jaren, graag alle data beschikbaar houden.
Er wordt gekeken naar de indeling zodat de dagen niet te lang worden en beter in balans zijn.

 

 

TC NBTA
januari 2018