Selectiecriteria NK Twirl

Selectieprocedure/ afvaardiging NK/WK 2017/2018

 

SOLISTEN, DUO'S EN ENSEMBLES

Plaatsing NK
Men dient minimaal twee maal de plaatsingsscore te behalen.
  • Beginner               68 punten

  • Intermediate           75 punten

  • Advance                82 punten

Bij het behalen van minimaal twee maal de bovengenoemde plaatsingsscore kan men zich plaatsen voor de selectiewedstrijd op 25 en 26 november 2017 te Hoofddorp.
Je 2 hoogst behaalde scores bepalen jouw gemiddelde voor de rankinglijst. Iedereen die 2 x plaatsingspunten heeft bepaald mag deelnemen aan de selectiewedstrijd.
Een promotie die aanvaard wordt, geeft recht op deelname aan de selectiewedstrijd, mits geplaatst in hogere categorie, dan ben je verplicht uit te komen in de hoogst geplaatste categorie.

De rankinglijst zal op de NBTA-site geplaatst worden en alle categorieën met meer dan 15 deelnemers worden ingedeeld op de selectiewedstrijd.

Beginner

Bij beginner gaat de top 15 per categorie door naar het Runner-up Kampioenschap op 16 en 17 december 2017 te Almere.
Bestaat de categorie uit minder dan 15 deelnemers dan zijn de deelnemers rechtstreeks geplaatst voor het Runner-up Kampioenschap.

De plaatsingspunten van de selectieronde worden meegenomen naar het Runner-up Kampioenschap en tellen voor de eindplaatsing één maal mee. De plaatsingspunten behaald op het Runner-up Kampioenschap tellen dubbel.
Bij gelijke plaatsing van deelnemers is de uitslag behaald op het Runner-up Kampioenschap doorslaggevend.

Intermediate

Bij intermediate mag de top 15 per categorie door naar het NK op 13 en 14 januari 2018 te Almere.
Bestaat de categorie uit minder dan 15 deelnemers dan zijn de deelnemers rechtstreeks geplaatst voor het NK.

De plaatsingspunten van de selectieronde worden meegenomen naar het NK en tellen voor de eindplaatsing één maal mee. De plaatsingspunten behaald op het NK tellen dubbel.
Bij gelijke plaatsing van deelnemers is de uitslag behaald op het NK doorslaggevend.

Advance

Alle solisten en duo’s met twee maal de minimale score van 82 punten worden uitgenodigd voor de selectiewedstrijd (= 1e ronde) op 25 en 26 november 2017 te Hoofddorp. De TC NBTA kan besluiten tot aanvulling als de categorie uit minder dan 6 solisten of 3 duo’s bestaat. Zij worden door minimaal 2 juryleden beoordeeld. De top 15 solisten en top 6 duo’s gaan door naar de 2e ronde (= zaterdag op het NK).

De 2e selectieronde vindt plaatst op de zaterdag van het NK, 13 januari 2018 te Almere. De top 6 bij de solisten en top 3 bij de duo’s gaan door naar de 3e ronde.
De 3e en beslissende ronde vindt plaats op de zondag van het NK, 14 januari 2018 te Almere. Hier wordt gestreden voor de Nederlandse Kampioenstitel.

De plaatsingspunten van de selectieronde (1e ronde) worden meegenomen naar het NK en tellen voor de eindplaatsing 1 maal mee. De plaatsingspunten behaald in de 2e en 3e ronde tellen dubbel. Bij gelijke plaatsing van deelnemers is de uitslag behaald in de 3e ronde doorslaggevend. Het is niet mogelijk om bij het niet-deelnemen aan één van de rondes, bijv. door ziekte/blessure, alsnog deel te nemen aan de selectie. Een uitzondering kan gemaakt worden als de categorie voor de solisten uit 3 of minder deelnemers bestaat. Hierover beslist de TC NBTA.

TEAMS EN GROEPEN

Plaatsing NK

Voor teams en groepen is het voldoende om éénmaal de plaatsingspunten te behalen om op de rankinglijst te worden geplaatst.

- Beginner      68 punten
- Intermediate  75 punten

Alle teams in beginner met 68 punten zijn geplaatst voor het Runner-up kampioenschap, voor intermediate is dit 75 punten en zij plaatsen zich voor het NK.

 

Algemene regels

Alle uitslagen, zowel op de selectiewedstrijd als op de Kampioenschappen, zijn op basis van plaatsingscijfers. De totale overzichtslijsten (alle uitslagen/plaatsingscijfers) dienen ter inzage te komen van de deelnemers.

De TC NBTA kan –indien hier reden voor is- besluiten om niet-geplaatste deelnemers/teams/groepen, toch toe te laten tot de selectie/het NK. Dit kan mogelijk van toepassing zijn in de categorie Kampioensklasse. De eis van 2x plaatsingspunten kan dan aangepast worden. Dit wordt pas bekend gemaakt na het wedstrijdseizoen.

Een beginner (runner-up) komt alleen in aanmerking voor deelname aan het WK na overleg tussen de TC NBTA en de bondscoach.

De selectiewedstrijd voor het Runner-up Kampioenschap en het NK voor alle onderdelen (solo/duo/ensemble) wordt gehouden op 25 en 26 november 2017 in Hoofddorp.

Het Runner-up Kampioenschap (beginner) voor alle solisten, duo’s, ensembles, teams en groepen in alle leeftijdscategorieën en junior pompon wordt gehouden op 16 en 17 december 2017 te Almere.

Het NK (intermediate en advance) voor alle solisten, duo’s, ensembles, teams en groepen in alle leeftijdscategorieën wordt gehouden op 13 en 14 januari 2018 te Almere.

 

Deelname WK

Voor afvaardiging telt voor alle onderdelen een minimale score van 70 punten. Is dit niet behaald zal er overleg zijn tussen TC NBTA en de bondscoach.

- Solisten (hoogste niveau per onderdeel) 

- De nummers 1, 2 en 3 per leeftijdscategorie, nummer 4 = reserve

- Duo’s (hoogste niveau per onderdeel)

- De nummer 1 per leeftijdscategorie en nummer 2 = reserve

- Small team twirl (hoogste niveau)

- Nummer 1 van de junioren en nummer 1 van de senioren

- Small team dancetwirl (hoogste niveau)

- Nummer 1 van de junioren en nummer 1 van de senioren

- Large teams (hoogste niveau)

- Nummer 1 van de senioren

- Pompon teams

- Nummer 1 van de senioren

TC NBTA
januari 2017