Over NBTA

NBTA Nederland                                                                         

National Baton Twirling Association (NBTA) Nederland richt zich op het bevorderen van baton twirling als een sportdiscipline en op een zo breed mogelijke deelname aan deze sport. Binnen NBTA Nederland is aandacht voor sporters op alle niveaus: novice, beginner, intermediate en advance.

Nationaal

NBTA Nederland is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). De doelgroep Majorette & Twirl van de KNMO bestaat uit twee kernteams: kernteam NBTA en kernteam Majorette. Bij de KNMO zijn 10 bonden aangesloten, verenigingen zijn lid van deze bonden en dragen daaraan contributie af. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de bond. NBTA Nederland ontvangt een financiële bijdrage van de KNMO.

Internationaal

              

NBTA Nederland (www.nbta.nl) is lid van NBTA Europe (National Baton Twirling Association Europe www.nbta-europe.info).

NBTA Europe is een onderdeel van de WFNBTA (World Federation of National Baton Twirling Associations www.wfnbta.org). De WFNBTA is een partnership van alle NBTA-landen.

Naast de WFNBTA houdt de WBTF (World Baton Twirling Federation) zich op wereldniveau met de sport baton twirling bezig. Binnen Nederland is de NTSB lid van de WBTF.

De WFNBTA en de WBTF hebben besloten verder samen te werken onder 1 paraplu, de IBTF (International Baton Twirling Federation www.ibtf-batontwirling.org).

Interne organisatie
De interne organisatie van NBTA Nederland bestaat uit een Bestuur, een Technische Commissie (TC), wedstrijdleiders en wedstrijdcoördinatoren, een aantal Organisatie Commissies en juryleden.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van NBTA Nederland. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

De TC is verantwoordelijk voor het technische beleid en heeft een zetel in het Bestuur. Daarnaast ondersteunt de TC de juryleden en is verantwoordelijk voor opleidingen. Ook onderhoudt de TC de nationale reglementen die zijn afgeleid van de internationale reglementen.

Wedstrijdleiders en wedstrijdcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor een goede voorbereiding en verloop van wedstrijden.

Organisatie Commissies (OC’s) zijn verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van nationale en internationale (kampioens)wedstrijden en aanverwante zaken.

De NBTA Twirl Academy is opgericht om een integrale aanpak van opleidingen en bijscholingen te waarborgen. Opleidingen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van de sporters, de docenten en de juryleden.

Bestuur

Voorzitter: vacature

Secretariaat: Miriam de Bont

Penningmeesters: Hans van den Broek en Tineke Koper

Algemeen Bestuursleden: Karin Gerritsen en Yvonne van Hartensveld

Technische Commissie
Gerben van Helden
Marion Ketelaars
Samantha Schrandt
Marloes Wien
Simone Soussani-Hoek

 

Juli 2017