Over NBTA

Aandachtspunten herstart seizoen 2021

01 september 2021

Gelukkig gaan we vanaf september weer van start met datgene waar iedereen zo naar uitkijkt, voor traint en de essentie van onze prachtige sport is; WEDSTRIJDEN!

We hopen natuurlijk dat iedereen staat te popelen om na een hele lang tijd van stilte weer de sporthal in te mogen en optredens te verzorgen voor jury en publiek. De TC en het juryteam hebben, zoals we meerdere keren hebben laten weten via diverse kanalen, niet stilgezeten de afgelopen periode. Vele Nationale en Internationale (online) sessies zijn gevolgd en er is veel besproken en afgesproken. Om die reden wil de TC van NBTA Nederland alle twirlers en coaches/trainers de volgende aandachtspunten meegeven voor de herstart van het seizoen 2021.

  • Zorg ervoor dat alles wat op de wedstrijdvloer wordt uitgevoerd technisch correct is. Een correct technische uitvoering is altijd het uitgangspunt geweest en hierop werd altijd al goed gelet door onze juryleden. Toch zijn hierover Internationaal en Nationaal verstevigde afspraken gemaakt en zal het scoren van deelnemers nog kritischer zijn wanneer het aankomt op een technische uitvoering van baton en body.
  • Let er dus op dat een technisch correcte uitvoering zwaarder weegt dan een complexere of gevarieerdere uitvoering.
  • Laat in routines geen elementen zien die technisch niet beheerst worden. Hiervoor zal geen credit gegeven worden en in de meeste gevallen zal het de score zelfs drukken.
  • Ga bij teams en groepen uit van het niveau dat alle deelnemers beheersen. Wanneer de voorste rij een drie spin draait en de achterste rij een twee spin, zal het algehele niveau een twee spin zijn en ook als dusdanig beoordeeld worden. Natuurlijk zijn individuele tricks toegestaan als onderdeel van de choreografie en / of als effect en dan ook als dusdanig beoordeeld worden.
  • Bouw routines op-, en werk altijd vanuit een correcte technische basis.
  • Ter verduidelijking; een drop hoeft niet altijd een technisch mankement te betekenen. Er wordt credit gegeven voor complexiteit en variatie, echter alleen wanneer de basis correct is

Aangezien het voor iedereen lang geleden is dat er wedstrijden zijn gehouden is er binnen het juryteam afgesproken om de mogelijkheid open te houden meer overleg te voeren gedurende een wedstrijddag. Juryleden zullen alleen overleg hebben over inhoudelijke zaken en blijft bij reguliere wedstrijden één jurylid verantwoordelijk voor de score en ranking van een deelnemer/categorie. Op de ‘nieuwe’ onderdelen bestaat de mogelijkheid dat een jurylid van de andere lane aansluit tijdens het optreden. Dit alles zal gedaan worden om de visie en score zoveel mogelijk gelijk te houden en juryleden de kans te bieden voldoende overleg te hebben. Vanzelfsprekend zal alles in het belang staan van de twirlers en verbetering van de kwaliteit van het juryteam. Tenslotte kan het voorkomen dat er op de komende wedstrijden juryleden zullen ‘schaduw jureren’. Ook hier is de reden om zoveel mogelijk weer in het wedstrijdritme te komen en de kwaliteit ‘achter de tafel’ hoog te houden.

Tenslotte willen we een ieder vragen goed te kijken naar de reglementen met speciale aandacht voor routinetijden, acrobatiek, restricties en tape op de baton.
De reglementen kunnen hier worden gevonden: https://www.nbta.nl/downloads/wedstrijd-reglement
De scoresheets hier: https://www.nbta.nl/downloads/scoresheets
Extra informatie omtrent drie baton, de Artistic onderdelen en de ‘nieuwe’ showtwirl onderdelen kan hier gevonden worden: https://www.nbta.nl/downloads/wedstrijd-onderdelen

Voor alle technische vragen, opmerkingen of klachten: nbtatc@hotmail.com

Heel graag tot snel op een wedstrijd!

Sportieve groeten namens TC NBTA Nederland