Over NBTA

Toelichting aanwezigheid in de zaal - Wedstrijden Almere

21 november 2021

Beste Verenigingsbesturen, coaches, deelnemers,

Hoe fijn is het dat we zaterdag en zondag toch onze wedstrijden hebben kunnen organiseren, zij het zonder publiek. Hoewel sommige ouders, supporters dachten dat het toch anders was en NBTA zich onprofessioneel ging gedragen.

Niets is echter minder waar. Er is geen publiek aanwezig geweest, alleen noodzakelijke begeleiders en/of deelnemers. De reden waarom dit gewijzigd is willen wij graag uitleggen in deze mail.

Bij binnenkomst in de sporthal zaterdagmorgen om 7.30 uur gaf de beheerder aan dat de “rij-ouders” niet in de kantine mochten plaatsnemen, wat oorspronkelijk de bedoeling was en ook zo gecommuniceerd, omdat de sportkantine uitsluitend beschikbaar was voor de andere sporters die eveneens in de sporthal aanwezig waren. Door de beheerder werd de tribune aangewezen waarop de vervoerders van uw kinderen moesten plaatsnemen met 1,5 meter tussenruimte. Dit is mede op aanwijzing van de Gemeente Almere gebeurd. De verschillende gebruikers van de sporthal moesten streng gescheiden zijn van elkaar.

Natuurlijk hebben wij er begrip voor dat een aantal ouders/supporters dit misschien wel een niet eerlijke situatie vindt, maar als het protocol goed gelezen is staat daar duidelijk in dat

publiek bij trainingen en wedstrijden niet is toegestaan.

Strikt noodzakelijke “rijouders” van deelnemers zogenaamd functioneel zijn. Zij behoeven geen CTB te laten zien, echter bij het betreden van de horeca wel.

Eén van de basisregels van de overheid is ‘Vermijd drukke plekken’. NBTA heeft in het u toegezonden protocol daarom dringend verzocht aan de mensen die rijden in de auto te blijven wachten of indien beschikbaar op een zitplaats in de horecaruimte op de eerste verdieping te verblijven (er zijn ook ‘rijouders van de andere sporten in de Breedtehal) of zich elders te begeven. Waarom dit gewijzigd is hebben wij hier boven uitgelegd.

Het NBTA bestuur heeft geen onderscheid willen maken en heeft iedereen ook de rij-ouders gecontroleerd op CTB.

NBTA betreurt het dat er negatieve berichtgeving op Facebook is geplaatst over publiek op de tribune. Soms wijzigen zaken zich op het allerlaatste moment en moeten ook wij roeien met de riemen die we hebben. Als we wedstrijden willen organiseren, wat ontzettend belangrijk is voor onze sport, moeten ook wij ons aan de huidige coronamaatregelen houden of we het daar nu wel of niet mee eens zijn. Anders gewoon geen wedstrijden meer, maar wie zijn daarvan de dupe? Inderdaad, uw kinderen en onze sporters.

De negatieve berichtgeving ontneemt een aantal vrijwilligers, die het beste met onze sport voor heeft, zich op deze manier te blijven inzetten zoals zij dat nu doen. Vergeet u niet dat wij als NBTA ook liever ouders en supporters op de tribunes hebben zitten, want zonder publiek is voor ons eveneens een aderlating al was het maar het applaus dat we met z’n allen missen. Bovendien gaan alle kosten gewoon door evenals de inzet van al onze vrijwilligers.

Wij gaan ervan uit dat met deze uitleg er ook van uw kant enig begrip is voor het dealen met de maatregelen die ons van bovenaf zijn opgelegd.

NBTA wil deze mail graag positief afsluiten door de wens uit te spreken u allemaal weer te mogen begroeten in december, hoewel wij ook dan afhankelijk zijn van de maatregelen die op dat moment gelden.

Het aller belangrijkste: Blijf vooral gezond allemaal!

Met vriendelijke groet,

Het NBTA bestuur