Over NBTA

WK Twirl opnieuw uitgesteld

21 maart 2021

Beste WK twirlers, coaches, ouders, supporters en besturen van verenigingen,

Het organisatiecomité was al weer met goede en volle moed begonnen aan de organisatie van het Wereld Kampioenschap in augustus 2021. Helaas moeten we jullie opnieuw teleurstellen want, in nauw overleg met WFNBTA, alle deelnemende landen en NBTA Nederland, hebben we opnieuw moeten besluiten het WK een jaar te verplaatsen en wel naar 27 juli t/m 31 juli 2022.

We begrijpen heel goed dat dit een zware tegenvaller en opnieuw een enorme domper is voor iedereen.

Er is echter een aantal redenen die tot dit enorm moeilijke maar ook weloverwogen besluit heeft geleid:

  • gezondheid van alle deelnemers, bezoekers, juryleden en klerken en alle vrijwilligers staat op nr. 1 en is onzeker om op dit moment te kunnen garanderen voor de periode van 10 t/m 15 augustus 2021;
  • de nog steeds onzekere situatie rondom Corona, dat nog steeds vele besmettingen veroorzaakt en nu toch ook veelal bij jongeren;
  • het niet kunnen organiseren van een volledig Wereld Kampioenschap. De 1.5 meter afstand is nog altijd van kracht evenals vele andere verplichtingen waaraan we moeten voldoen om een kampioenschap coronaproof te mogen en kunnen organiseren. De Gemeente Eindhoven moet hiervoor uiteindelijk toestemming geven. Het is niet bekend wanneer die voorwaarden niet meer gelden;
  • WFNBTA en alle landen vinden een niet volledig kampioenschap zonder atmosfeer niet wenselijk en niet kampioenswaardig;
  • Als er maar een beperkt aantal of zelfs geen bezoekers aanwezig mogen zijn, zoals dat nu ook bij de Olympische Spelen is, dan is een dergelijk groot evenement organiseren financieel niet haalbaar voor NBTA Nederland;
  • onzekerheid over het reizen in heel de wereld. USA en waarschijnlijk ook Canada verwachten in augustus nog niet te mogen reizen, zonder hen is het zeker geen WK;
  • reizigers moeten vooraf negatief getest zijn evenals na het kampioenschap. In sommige landen moet men zelfs in quarantaine voor en na afloop van de reis. Dit betekent voor veel mensen extra hotelkosten en vrij nemen van werk;
  • als het Kampioenschap na 1 april afgezegd wordt betekent dat hoge kosten voor zowel alle deelnemers als NBTA Nederland. Afzegging hoe dichter bij de data van het kampioenschap hoe hoger de kosten. Risico is te groot gezien de besmettingen die er nog zijn en dat nog niet iedereen is gevaccineerd, zowel in Nederland als in de deelnemende landen. In het merendeel van de landen wordt aangegeven dat de vaccinaties langzaam gaan.

We hebben de hotels en sporthal bereid gevonden het WK nogmaals zonder kosten te kunnen verplaatsen. Om dit zonder kosten te kunnen doen zijn we verplicht voor 1 april een besluit te nemen, zoals vermeld in bovenstaande opsomming.

Wij betreuren het ten zeerste en begrijpen ook jullie frustraties in deze maar om bovengenoemde redenen en om ieders gezondheid te kunnen waarborgen kunnen we er niet omheen nogmaals te verplaatsen.

Over het vervolg en samenstelling van de equipe ontvangen jullie van de TC nadere berichtgeving. In principe is het de bedoeling de equipe zoveel mogelijk in tact te houden. WFNBTA gaat in overleg met de technische commissies van alle landen om tot een acceptabel voorstel te komen voor alle deelnemers.

Ouders en supporters krijgen de tickets 2020 voor de entree gerestitueerd. Volgend jaar kan dan opnieuw een ticket gekocht worden. Voor wat betreft de hotelreserveringen geven we eveneens op een later tijdstip duidelijkheid. Dit is namelijk mede afhankelijk van de deelnemers in de equipe.

NBTA Europe is nog in overleg met alle landen om toch te proberen op een later tijdstip in 2021 een EK Twirl en/of EK majorette te organiseren. Helaas is ook dit allemaal nog onzeker, maar we hopen dat een EK wellicht nog mogelijk is in Europa.

We hopen en verwachten dat jullie er de schouders onder blijven zetten en op volle kracht doorgaan met twirlen. Laat onze mooie sport niet vallen, want zodra het kan willen wij echt weer wedstrijden organiseren.

Mochten er vragen zijn laat ze dan ajb weten. Stuur een mail naar bestuur@nbta.nl met je vraag en vermeld ook een telefoonnummer, zodat we eventueel telefonisch contact op kunnen nemen als je dat wenst.

Met vriendelijke groet,

Namens NBTA bestuur, TC en OC WK,

Conny van Walraven

Voorzitter NBTA Nederland