Over NBTA

Conny van Walraven treedt na het WK af als voorzitter NBTA Nederland

20 maart 2022

Beste verenigingsbesturen, twirlers, showtwirlers en supporters,

Na 8 jaar als voorzitter van NBTA de kar getrokken te hebben, is nu de tijd gekomen om een stapje terug te gaan doen en mijn functie van voorzitter beschikbaar te stellen aan een jonger persoon (m/v). Tot en met het Wereld Kampioenschap Twirl in Eindhoven blijf ik mijn functie met alle plezier en enthousiasme vervullen. Het waren zeer mooie jaren. Natuurlijk ook met zijn ups en downs, zeker als ik terugdenk aan de coronatijd met het afzeggen van het Wereld Kampioenschap, zelfs tot twee maal toe. Dit heeft zowel op het bestuur als op mij persoonlijk veel impact gehad.

Het is en blijft een mooie job en ik vind het geweldig en een eer om leiding te hebben mogen geven aan een hard werkend bestuur en technische commissie en de prachtige groep vrijwilligers. Samen hebben we ons met passie en enthousiasme ingezet voor onze doelgroep twirlers en majorettes. Ik ben trots op al deze hard werkende mensen en ook op al die verenigingen met bestuurders die zich inzetten voor de jeugd. Zeker in de Coronatijd zijn zij heel inventief geweest in het vinden van oplossingen om de leden binnen hun vereniging te houden. Dat is zeker geen gemakkelijke opgave geweest.

Onder leiding van een nieuwe voorzitter wordt het werk door iedereen eveneens met alle passie die ze voor de sport hebben voortgezet, dat weet ik zeker.

Voorlopig blijf ik nog lid van het bestuur met de portefeuille: wedstrijdleiders, coördinatoren en muziekteam. Deze taak werd al door mij vervuld voor en tijdens het voorzitterschap en daarmee keer ik het bestuur nog niet definitief de rug toe. Dat wordt op een later moment de volgende stap.

Hoop jullie allen tijdens wedstrijden of Kampioenschappen nog tegen te komen, want de twirlsport kan je niet zomaar achter je laten. Die zit in je bloed en gaat er nooit meer uit. Dat blijkt ook wel want 30 jaar NBTA laat je niet 1, 2, 3 los, daar wil je bij blijven horen!

Met vriendelijke groet,

Conny van Walraven

Voorzitter NBTA Nederland

 

Wie wil deze mooie job van Conny overnemen?

Een profiel en taakomschrijving is opgesteld en voldoe je aan dat profiel en wil je deze geweldige job op je schouders nemen, stuur dan een mail met motivatie en waarom jij denkt te voldoen aan het profiel naar: secretaris@nbta.nl.

Profiel en taakomschrijving bestuurslid “Voorzitter” van NBTA Nederland

Profiel:
Binnen het bestuur van NBTA Nederland is het bestuurslid Voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee NBTA Nederland.

De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en amendementen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn; hij/zij wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door een der andere bestuursleden. De voorzitter kan de leiding van de vergadering tijdelijk overdragen aan een der andere bestuursleden. De bestuurder heeft affiniteit met de twirl- en majorettesport en met de taken en de lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij/zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

 • Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van NBTA Nederland.
 • Zit de bestuursvergaderingen voor.
 • Leiding geven en verantwoording afleggen over NBTA Nederland aan de KNMO. Kerngroep NBTA Nederland vormt samen met kerngroep KNMO majorette de “Doelgroep twirl en majorette” vallend onder de KNMO.
 • Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende Twirl-Majorette organisaties binnen Nederland .
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van NBTA Nederland.
 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur, oa NBTA Europa, WFNBTA en IBTF.
 • Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen.
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging.
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement van de KNMO en de besluiten van NBTA Nederland en alle andere regels en bepalingen.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid.

Functie-eisen:
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als Engels
 • Affiniteit met besturen en management
 • Affiniteit met onze doelgroep Twirlers en Majorettes
 • Affiniteit met het beheer van gelden
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Leiding kunnen geven
 • Conformeren aan het beleid en de visie van NBTA Nederland
 • Goede omgang met vrijwilligers en werknemers (juryleden zijn onze werknemers)
 • VOG-verklaring