Over NBTA

Samenwerking KNMO-NTSB-NBTA voor Internationale evenementen van de IBTF

07 juli 2022

Zoals wellicht bekend werken de twee wereldbonden WBTF en WFNBTA reeds geruime tijd samen in het belang van de twirlsport. Zij doen dit in de koepel IBTF. Het doel is om te komen tot één wereldorganisatie. De eerste gezamenlijke evenementen van de IBTF worden in 2023 georganiseerd.

Om ervoor te zorgen dat onze sporters deel kunnen nemen aan deze IBTF evenementen is er de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan een samenwerkingsverband tussen de NBTA, NTSB en KNMO. Een belangrijke stap voor Nederland om de kennis en expertise op het gebied van Majorette en Twirlen te bundelen en internationale deelname aan IBTF evenementen te waarborgen.

NBTA, NTSB en KNMO werken bestuurlijk samen onder een paraplu-organisatie met de naam Nederlandse Baton Twirling Federatie (NBTF). De organisaties blijven vooralsnog zelfstandig werken maar gaan op gebied van de internationale evenementen van de IBTF intensief samenwerken. Internationale evenementen die plaatsvinden onder de vlag van de WBTF, WFNBTA en NBTA Europe worden nog opgepakt door de KNMO-NTSB cq NBTA.

IBTF evenement 2023

In 2023 worden onder de vlag van de IBTF de Nations Cup en het WK baton twirlen georganiseerd. Dit evenement wordt gehouden van 4 t/m 13 augustus 2023 in Liverpool – Engeland.

Op dit evenement worden de huidige wedstrijdonderdelen van zowel WBTF als WFNBTA ingezet.
In 2024 staat het WK Freestyle en Rythmic Twirl op de kalender.

Gezamenlijk selectie voor IBTF Nations Cup en WK Twirlen 2023

Een eerste stap in de samenwerking is één NL equipe samenstellen voor het eerste IBTF evenement in 2023. Dit is een evenement waar voor alle niveaus een competitie is. Breedtesport (Nations Cup) en topsport (WK).

Op deze site IBTF event 2023 vind je meer informatie.

Waar kun je aan meedoen

Onderstaand tref je een overzicht aan van de onderdelen van het IBTF evenement 2023 waaraan je mee kunt doen. Zoals je ziet mogen we veel sporters afvaardigen.

IBTF WK Baton Twirling Nations Cup 2023 deelnemers overzicht

Hoe gaan we de afvaardiging organiseren?

In februari 2023 is er een selectiewedstrijd waar iedereen aan mee kan doen. Ongeacht of je nu bij NBTA of KNMO-NTSB aan wedstrijden deelneemt. Het jurypanel bestaat uit juryleden van alle drie de partijen.Vervolgens zijn er twee of drie bondstrainingen (periode maart, mei, juli) en twee verplichte wedstrijden in mei en juni. Specifieke data en locaties worden in september bekend.

Informatie voor coaches

Heb je interesse om mee te doen aan de selectie, maar weet je niet precies wat het allemaal inhoudt? Of wil je even kijken of dit iets voor je leerlingen is? Dan ben je van harte welkom op de 2 webinars die we hiervoor organiseren. Je krijgt dan alle informatie over het evenement en de selectie en je kunt ook al je vragen stellen.

De webinars vinden plaats op zondag 11 september 2022 (ochtend) en woensdag 14 september 2022 (avond). Inschrijven kan via dit formulier.

Tenslotte

Bestuurders en technische vertegenwoordigers zijn het erover eens dat deze samenwerking van groot belang is voor Nederland.

We staan aan het begin van een belangrijke mijlpaal. En zijn daar enthousiast over.

Dit is een eerste stap, er volgen er meer!