Over NBTA

Wedstrijdorganisatie na corona

06 juni 2022

Het bestuur zou in de maand juni aangeven hoe wij in het najaar en in 2023 onze wedstrijden willen gaan inrichten. Nog steeds twee blokken of weer de hele dag wedstrijd? In de Coronatijd was de twee blokkenwedstrijd en in de beginfase zelfs meerdere blokken, een prima alternatief om toch wedstrijden te kunnen organiseren. Corona is nog niet geheel voorbij, maar het is weer mogelijk om wedstrijden zonder beperkingen te mogen organiseren. De vraag is daarom zeer gerechtvaardigd hoe nu verder?

Na vele overwegingen binnen het bestuur en TC zijn wij samen tot de volgende slotsom gekomen:

Vanaf september gaan we weer over tot hele dagen wedstrijd. Uit de enquête is gebleken dat veel deelnemers en ouders het prettig vinden de wedstrijddag eerder te mogen verlaten, zeker als er weinig optredens zijn. Wat NBTA Nederland betreft is er na de vakantie geen restrictie meer om de hele dag aanwezig te moeten zijn.

De deelnemer kan op moment van eerder verlaten van de wedstrijd het scoresheet/de scoreseheets opvragen, echter niet eerder dan dat de gehele categorie, waarin is deelgenomen, is afgerond. Bekendmaking van de uitslagen en eventuele prijsuitreiking blijven aan het einde van de dag. Er worden geen scoresheets of eventuele medailles na afloop naar de deelnemer opgestuurd. Een vertegenwoordiger van de vereniging nog bij de bekendmaking van de uitslag aanwezig, mag scoresheets en/of medailles op dat moment in ontvangst nemen. Uiteraard blijven de uitslagen geplaatst worden op de website. Wij adviseren de deelnemer eveneens het eerder vertrekken af te stemmen met de eigen vereniging.

Bij Kidstwirl vindt direct na het optreden een prijsuitreiking plaats.

Dit najaar willen het bestuur en TC opnieuw evalueren hoe het gaat met de prijsuitreiking. Als er inderdaad veel deelnemers eerder naar huis gaan is een prijsuitreiking wellicht niet zinvol meer.

Dat zou kunnen betekenen dat we in 2023 opnieuw aanpassingen moeten doen.

Het bestuur en TC horen graag in november uw ervaringen.

NBTA Bestuur en TC