Twirl Academy

Algemene regels NBTA Nederland Twirl Academy

De Twirl Academy (TA) is een onderdeel van NBTA Nederland. De algemene regels van NBTA Nederland gelden dan ook voor de Twirl Academy. Daarnaast zijn er aparte aanvullende regels opgesteld voor de Twirl Academy. Iedereen wordt vriendelijk verzocht deze door te nemen en zich aan deze regels te houden.

 

Huisregels

o Wees tenminste 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig.
o De zaal mag niet met schoenen die buiten zijn gedragen betreden worden.
o Kledingvoorschrift:
Twirllessen: dames: zwart balletpak of zwarte hotpants met zwart strak hemdje en een zwarte panty. Twirl schoenen of jazzschoenen soft. Haren strak in een knot. Heren: zwarte korte broek met zwart hemdje. Twirl schoenen of jazzschoenen soft.
Danslessen: dames: zwart balletpak of zwarte hotpants met zwart strak hemdje en een zwarte panty. Balletschoenen of sokken. Haren strak in een knot. Heren: zwarte strakke korte broek met zwart strak hemdje. Zwarte balletschoenen of zwarte sokken.
o Sieraden en horloges zijn niet toegestaan tijdens de lessen.
o Laat de kleedruimtes en andere ruimtes netjes achter.
o Alleen de docent mag de geluidsapparatuur, de ventilatie en het licht bedienen en de ramen en deuren openen en sluiten.

 

De lessen

Kijk voor actuele tarieven en informatie op de website: www.nbta.nl onder Twirl Academy.

Indien de deelnemer verhinderd is, dient de Twirl Academy hiervan op de hoogte te worden gebracht via de mail (twirlacademy@nbta.nl) voorafgaand aan de desbetreffende les.

Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal gezorgd worden voor vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn, vervalt de les. De deelnemer wordt hiervan telefonisch of per mail op de hoogte gebracht. De informatie over het vervallen van de les komt ook op de website te staan.

Blessures etc. voor de les bij de docent melden.

 

Algemeen

Bezoekers (deelnemers, ouders/ verzorgers en anderen) dienen zich gedurende hun verblijf aan de huisregels van de Twirl Academy te houden en aanwijzingen op te volgen.

Bezoek aan de Twirl Academy is geheel op eigen risico. De Twirl Academy/NBTA Nederland  is niet aansprakelijk voor letsel en/ of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer. Er is EHBO aanwezig bij de Twirl Academy.

Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de sporthal/Twirl Academy door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde worden verhaald op de bezoeker.

De Twirl Academy/NBTA Nederland is niet aansprakelijk voor diefstal. Ook het gebruik van onder meer de kleedkamer is geheel op eigen risico. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De Twirl Academy stelt het op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie kan worden ondernomen om herhaling te voorkomen.

Klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij de Technische Commissie (TC) van NBTA Nederland
nbtatc@hotmail.com . De TC zal zo spoedig mogelijk een reactie geven.
 

Inschrijving en betalingsvoorwaarden

De deelnemer dient zich, vooraf aan de inschrijving, op de hoogte te stellen van de huisregels en zich hieraan te houden.

Om lessen te kunnen volgen bij de Twirl Academy is lidmaatschap vereist bij de KNMO/NBTA of NTSB.

Inschrijving voor een les gebeurt via het inschrijvingsformulier op de NBTA-site en betaling van het verschuldigde lesgeld per iDeal.
De inschrijving is definitief indien de betaling succesvol is verlopen. 

Bij afmelding volgt geen restitutie van het lesgeld. Bij langdurige ziekte en of blessure (bij meerdere inschrijvingen) kan op doktersverklaring overgegaan worden tot restitutie of aanbieding van een vervangende datum.

De Twirl Academy behoudt het recht een lesdag te annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder situaties van overmacht) zijn. In geval van annulering door de Twirl Academy voor aanvang van de lesdag vervalt de betalingsverplichting van de deelnemer voor de desbetreffende lesdag. Heeft de betaling reeds plaatsgevonden dan zal het lesgeld worden terugbetaald.

 

De NBTA Nederland Twirl Academy behoudt zich het recht voor de algemene regels te allen tijde te wijzigen. Hierover zal een bericht geplaatst worden op de NBTA-site. De laatste versie van de algemene regels is te vinden op deze site.

 

Algemene regels NBTA Nederland Twirl Academy  
versie 2.0 d.d. 01.01.2017