Twirl Academy

JeugdPlan

Per februari 2022 zal NBTA Nederland een Jeugdplan starten waarvan het doel is het basis niveau te verbeteren en zodoende middels een meerjarenplan (weer) aansluiting te krijgen bij de Internationale twirltop. NBTA Nederland wil graag investeren in de jeugd. Het is opgevallen dat de jeugd in Nederland over de breedte(van het talent) een lager performance niveau van body en baton heeft. Door hier middels structurele trainingen aan te gaan werken verwachten wij dit niveau te kunnen verbeteren. Vanzelfsprekend is er naast het talentenplan ook inzet buiten de geplande trainingen noodzakelijk om het doel te bereiken. Om met de middelen die NBTA Nederland tot haar bezit heeft en om de eigen bijdrage voor deelnemers schappelijk te houden is gekozen voor deze opzet. NBTA Nederland hoopt uiteraard dat het in de toekomst mogelijk zal zijn dit plan verder uit te diepen en nog meer trainingen en specialisten in te kunnen gaan zetten.

Het jeugdplan is bedoeld voor getalenteerde jeugd in de leeftijdsklasse Peewee, Juvenile, Preteen, Jeugd en Junior
Het plan zal zich richten op de onderdelen solo 1 baton, super x strutting en dance twirl.

Het jeugdplan zal jaarlijks bestaan uit 10 trainingen waar de selecteerde deelnemers, middels een selectiedag, worden begeleid door een vaste technische begeleider.

Ook de Technische Commissie van NBTA Nederland zal nauw betrokken zijn bij het talentenplan.

NBTA Nederland zal dit jeugdplan in elk geval de komende drie jaar aanbieden. Deelnemers dienen elk jaar opnieuw selectie te doen en plaatsing in de selectie in enig jaar biedt geen enkele garantie op een plaats in een opvolgend jaar. Ook zullen gedurende het jaar afspraken nagekomen dienen te worden door deelnemers. Bij onvoldoende inzet of progressie kan een deelnemer uit de selectie geplaatst worden.


Selectiedag
Op 5 februari 2022 zal er een selectie gehouden worden voor iedereen die zijn of haar techniek van baton en lichaam wil verbeteren en wellicht de ambitie heeft om Nederland te gaan vertegenwoordigen op internationale evenementen op de onderdelen 1 baton, strutting en/of dans twirl. Elke deelnemer zal na aanname bij de selectie verplicht worden gesteld een 1 baton routine te maken en hiermee tenminste drie keer per jaar op wedstrijd gaan. Daarnaast mag een deelnemer tevens een strutting en/of dansroutine hebben. Deelname aan andere onderdelen mag natuurlijk, maar deze vallen niet binnen de focus van het Jeugdplan.
Deelnemers moeten dus tenminste het traject in met solo 1 baton en de andere twee onderdelen zijn aanvullend. Let op deelnemers kunnen bijvoorbeeld geselecteerd worden op het onderdeel strutting vanwege het talent op dit onderdeel. Toch dient iedereen een 1 baton routine te hebben. (Bij aanvang van de selectie hoeft er nog geen 1 baton routine te zijn).

De technische begeleider bepaald samen met de leden van de TC welke deelnemers geschikt zijn voor het traject. Minimale eisen voor deelname aan het traject zijn.

In het jaar 2022 dienen alle deelnemers binnen één van de volgende leeftijdsklassen te vallen:
Peewee
Juvenile
Preteen
Jeugd
Junior

Voor alle deelnemers geldt dat zij het Internationale level 1 in bezit hebben of zijn aangemeld voor de lessen hiervoor.
Gedurende het traject zullen de Peewee en Juvenile deelnemers level 1 moeten afronden en de Preteen, Jeugd en Junior deelnemers tevens level twee gaan behalen.


Kosten
Deelname aan de selectiedag is geheel kosteloos.
Zodra deelnemers worden toelaten tot het jeugdplan zijn zij verplicht de jaarlijkse toelage (verwachting 40 euro per les) te betalen. Dit is exclusief het volgen van de level lessen / level examen.


Traject
Na de selectiedag zal de eerste training gericht zijn op het geven van technieklessen voor body en baton en zullen de routines van de deelnemers gecontroleerd worden. (dit kan per deelnemer dus variëren van 1, 2 of drie onderdelen).

De volgende lessen in het traject zullen steeds gericht zijn op technieklessen en het kwalitatief verbeteren van de uitvoering van de routines.
Docenten voor de lessen worden door de technisch begeleider en TC bepaald. Op elke training zal tenminste altijd een docent baton en een docent body aanwezig zijn.

Geplande data voor 2022 zijn:
05-02-2022      Selectiedag - Utrecht
05-03-2022     
09-04-2022
30-04-2022
11-06-2022
03-07-2022
03-09-2022
01-10-2022
22-10-2022
26-11-2022
17-12-2022

Wanneer een deelnemer uitstroomt gedurende het jaar, dan wel op eigen gronden, dan wel vanwege onvoldoende inzet of progressie, zal er geen restitutie zijn van de jaarfee. Tussentijds worden er geen deelnemers toegelaten aan het jeugdplan. Nieuwe deelnemers kunnen pas bij een nieuwe selectie deelnemen.
Bestaande leden van het jeugdplan moeten ook jaarlijks selectie doen.
Zodra een deelneemster Senior is, is zij uitgesloten van deelname.
Voor heren geldt dat zij niet meer kunnen deelnemen aan het jeugdplan zodra zij in het jaar van competitie op 31 december 15 jaar of ouder zijn. (gelijk aan de leeftijd junioren bij dames).


Aanmelden
Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich tot uiterlijk 21 januari 2022 aanmelden via de website: Aanmelden Jeugdplan

Aanmelden voor de level lessen kan via twirlacademy@nbta.nl of via de inschrijfformulier op de website: Level 1 / Level 2