Wedstrijden

01 november 2022

Op dit moment is het weer mogelijk om per vereniging toegangspassen aan te vragen voor coaches met een maximum van 2 per vereniging. De pas is uitsluitend van toepassing bij wedstrijden waaraan eigen leerlingen en de kosten eenmalig € 15,00 per vereniging zijn voor het jaar 2023.

De gereduceerde prijs van € 15,00 zal gelden tot en met 31 december 2022. Mocht een vereniging na 31 december 2022 nog een aanvraag indienen voor toegangspassen dan zal de prijs € 25,00 per inschrijvende coach zijn. Ook bestaat de mogelijkheid om in 2023 een wijziging van naamswijziging op de pas aan te vragen. Op dat moment moet eerdere pas die verstrekt is en komt te vervallen te worden geretourneerd en zal nadien voor iedere wijziging zal ook een bedrag van € 25,00 in rekening te worden gebracht.


01 november 2022

De toegangsprijs voor het NK 2022 en januari 2023 zijn € 12,00 per dag. Bij het kopen van een combikaart (zaterdag en zondag) zal de prijs € 20,00 bedragen.

Kinderen tot 12 jaar en 65+ betalen 7,50 per dag en is geen combikaart voor aanwezig.

Voor eventueel livestream volgt nog nader bericht.