Wedstrijd info

Inschrijfprocedure NBTA Wedstrijden

07 december 2016

Inschrijving
Inschrijving voor NBTA wedstrijden kan alleen via het NBTA Online Inschrijfsysteem (CWS). Voor toegang tot dit systeem dient men een account aan te vragen via wedstrijdsecretariaat@nbta.nl
Een uitvoerige handleiding voor dit inschrijfsysteem kan men downloaden via deze link.
Lees deze handleiding goed door voordat deelnemers worden ingeschreven voor NBTA wedstrijden.

De start en de sluitingsdatum van de inschrijving voor een bepaalde wedstrijd staan vermeld in de NBTA wedstrijdkalender en tevens in het Online Inschrijfsysteem.

Mutaties
Tot de sluitingsdatum is het mogelijk zelf mutaties aan te brengen. Nadat de inschrijving voor een wedstrijd is gesloten is dit niet meer mogelijk en kunnen mutaties enkel worden doorgegeven via dit formulier
Na de sluitingsdatum worden er geen nieuwe optredens meer aangenomen, ook niet als een andere deelnemer uitvalt.
 
Voor deelnemers die zijn ingeschreven op het moment dat de inschrijving van een wedstrijd sluit is het inschrijfgeld verschuldigd.

Inschrijfgeld
Betaling van het inschrijfgeld kan enkel via een automatische incasso. Een machtigingsformulier is te downloaden via deze link. Een week voor de afschrijving ontvangt men bericht over de datum van de afschrijving. Een specificatie van het afgeschreven bedrag kan men zelf downloaden uit het NBTA Inschrijfsysteem.
Retournering van inschrijfgeld na inning van de incasso is niet mogelijk.

Uitschrijven wedstrijden:
De inschrijving voor een wedstrijd sluit 3.5 week voor datum wedstrijddag en dat houdt ook in dat er geen restitutie van het inschrijfgeld meer plaats vindt, welke reden er ook wordt opgegeven.
Reden hiervan: zaal is besproken, juryleden en klerken zijn vastgelegd op het aantal deelnemers dat zich heeft ingeschreven. Juryleden kunnen niet meer afgezegd worden zonder uitbetaling. Medailles en diploma's zijn in bestelling en noem nog maar meer op wat er komt kijken voor de organisatie van een wedstrijd. Kortom allerlei kosten zijn gemaakt! Vaststellen van de echte reden is daarnaast een probleem, om twijfels te voorkomen wordt er niet gerestitueerd.

Voor vragen over het inschrijfsysteem en over de inschrijfprocedure kan  contact opgenomen worden met NBTA. (wedstrijdsecretariaat@nbta.nl)