Wedstrijd info

Inschrijfprocedure NBTA Wedstrijden

07 december 2016

Inschrijving
Inschrijving voor NBTA wedstrijden kan alleen via het NBTA Online Inschrijfsysteem. Voor toegang tot dit systeem dient men een account aan te vragen via info@nbta.nl
Een uitvoerige handleiding voor dit inschrijfsysteem kan men downloaden via deze link.
Lees deze handleiding goed door voordat deelnemers worden ingeschreven voor NBTA wedstrijden.

De start en de sluitingsdatum van de inschrijving voor een bepaalde wedstrijd staan vermeld in de NBTA wedstrijdkalender en tevens in het Online Inschrijfsysteem.

Mutaties
Tot de sluitingsdatum is het mogelijk zelf mutaties aan te brengen. Nadat de inschrijving voor een wedstrijd is gesloten is dit niet meer mogelijk en kunnen mutaties enkel worden doorgegeven via dit formulier

In het algemeen geldt dat tot 1,5-2 weken voor de wedstrijd er nog aanpassingen in het programma aangebracht kunnen worden. Na deze termijn kunnen enkel nog afmeldingen verwerkt worden!

Wijzigingen in de samenstelling van een team, waardoor een team niet meer aan het vereiste minimum aantal leden voldoet worden alleen bij hoge uitzondering verwerkt, afhankelijk van de status van de verwerking van de inschrijvingen. Is aanpassing niet mogelijk dan is alleen deelname als festival deelnemer mogelijk.
 
Voor deelnemers die zijn ingeschreven op het moment dat de inschrijving van een wedstrijd sluit is het inschrijfgeld verschuldigd. In incidentele gevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken.
 

Inschrijfgeld
Betaling van het inschrijfgeld kan enkel via een automatische incasso. Een machtigingsformulier is te downloaden via deze link. Een week voor de afschrijving ontvangt men bericht over de datum van de afschrijving. Een specificatie van het afgeschreven bedrag kan men zelf downloaden uit het NBTA Inschrijfsysteem.
Retournering van inschrijfgeld na inning van de incasso is niet mogelijk.

 

Voor vragen over het inschrijfsysteem en over de inschrijfprocedure kan  contact opgenomen worden met NBTA. (info@nbta.nl)