Twirl Academy

Vanaf 2018 zal de invulling van de Twirl Academy (TA) wijzigen.

Helaas is gebleken dat er te weinig animo is om de TA in de huidige vorm voort te laten bestaan. NBTA Nederland heeft geïnvesteerd in de opleidingen, echter moet nu de conclusie getrokken worden dat er een andere werkwijze zal moeten worden gevolgd.

Wat betekent dit concreet:

De TA zal de internationale levels blijven aanbieden (zie website voor data en voorwaarden) Alle levellessen en examens zullen centraal aangeboden worden in Lelystad. Ook is het mogelijk om als vereniging een door NBTA Europe gecertificeerde docent via de TA in te huren voor levellessen op een andere locatie.

Na het Wereldkampioenschap in Noorwegen zal er een jury opleiding starten. Indien je interesse hebt kun je je aanmelden via nbtatc@hotmail.com
Je kunt het examen alleen afronden wanneer je tenminste beschikt over een certificaat voor alle specialisaties. (zie opsomming verderop in deze publicatie) Het is toegestaan nog specialisaties af te ronden tijdens de opleiding. Let op vanwege nieuwe werkwijze TA zal je deze aan moeten vragen, bij voorkeur met een groep andere docenten.

Tenslotte zal er jaarlijks een docentendag worden aangeboden, waarbij docenten vragen kunnen stellen aan de TC, reglementen besproken worden, wijzigen toegelicht en indien er tijd en ruimte is er mogelijk een externe docent aanwezig zal zijn.

Alle overige workshops, specialisaties en opleidingen zullen niet meer op gezette tijden en locaties aangeboden worden. Natuurlijk wil NBTA Nederland en TC graag blijven investeren in opleidingen en een solide technische basis van de twirlers, docenten en juryleden. Toch zal het verzoek voor scholing vanuit het land moeten komen. Hiervoor is het van belang om minimaal tien geïnteresseerden te hebben voor een workshop, specialisatie of opleiding. Verzoeken hiervoor kunnen samen met namen en contactgegevens van de geïnteresseerden worden ingediend via twirlacademy@hotmail.com

Ook is het mogelijk om verzoeken in te dienen buiten de reeds bestaande workshops, specialisaties of opleidingen. Zit je dus al tijden ergens op te wachten, verzamel dan mensen om je heen die dezelfde wensen hebben en laat  van je horen. Krijg je geen tien personen bij elkaar, maar wil je toch graag scholen neem dan ook contact op via twirlacademie@hotmail.com. Wanneer zich meerdere individuelen aanmelden kan er ook een groep gevormd worden of kan in overleg bepaald worden of een onderdeel toch doorgang kan hebben.

Verzoeken voor onderstaande onderdelen kunnen in elk geval worden ingediend:

- Workshops (baton en danstechnieken)
- Analyses
- Specialisaties (1 baton, 2 baton, duo en teams, Super x strutting, solo dance twirl, accessories solo/team, showcorps en pompon, Exhibition en Largeteam, Paradecorps)
- Specials zoals diëtiek, mentale training, choreografie of datgene waar behoefte aan is.