Nieuws

27 april 2018

Wie zijn de vertegenwoordigers in de IBTF bijeenkomsten vanuit NBTA Europe en WFNBTA?
Dat zijn onder andere uit verschillende landen uit Europa, USA en Canada:
Maurizio Chizzoli, president van NBTA Europa,
Lise Hagen Rebbestadt (president van Noorwegen),
Christine Bel (Frankrijk TC lid  NBTA Europe en WFNBTA),
Denise Pearse (Engeland en secretaris van WFNBTA).
Beverly Johnson, WFNBTA president,
Amy Williams (lid WFNBTA),
Darlene King (TC WFNBTA).
Vanuit andere disciplines/organisaties zijn eveneens mensen vertegenwoordigd.

In Nederland leeft al jaren de wens Baton Twirling als sport te erkennen en ooit, misschien in de toekomst, als  Olympische Sport. Vanuit Europa komen beide wensen sterk naar voren.

Daarvoor moesten de nodige stappen gezet worden. Als eerste is de IBTF opgericht om beide organisaties, WBTF en WFNBTA, onder één paraplu te kunnen hangen. Om officieel als sport en mogelijk ooit als Olympische Sport erkend te worden is aansluiting bij GAISF noodzakelijk. Deze aansluiting is onder druk komen te staan vanwege andere baton disciplines/bonden, die zich wilde gaan aansluiten bij GAISF. Nu is in ieder geval één van de onder de IBTF hangende organisaties aangesloten. De aansluiting betekent echter wel dat we als organisaties moeten voldoen aan de regels van het GAISF en als het ooit zo ver komt het IOC.

Klik op lees meer voor het volledige bericht.


04 april 2018

De Nederlandse twirlequipe keerde afgelopen maandag terug met één wereldtitel, vier bronzen medailles en een flink aantal plekken in de top-10. 

 

De wereldtitel was er voor het pompon-team. De 55 leden van het team brachten met hun routine een boodschap van hoop in een tijd die wordt overschaduwd door terrorisme. De show werd door de jury met het hoogste puntenaantal gewaardeerd en kon rekenen op complimenten van de andere deelnemende landen.


31 juli 2017

Op 30 juni heeft het NBTA bestuur de verenigingen op de hoogte gebracht van het vertrek van Dick Ligt en Ellen Lupgens uit het NBTA bestuur.  Nu de datum van 1 augustus aanbreekt willen wij ook de leden van verenigingen hiervan op de hoogte brengen en tevens bekend maken wie de functies van Ellen en Dick gaan overnemen. 

Uiteraard betreurt het NBTA bestuur de keuze die Ellen en Dick hebben gemaakt, maar zoals is vermeld in de brief respecteert zij hun keuze.  Op een nog nader te bepalen tijdstip wordt van beiden afscheid genomen om hen te bedanken voor hun enorme inzet vele jaren lang. De functies van penningmeester en secretaris worden vanaf heden vervult door John Kramer, secretaris en Hans van den Broek, penningmeester. 

Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger dan ontvangen wij graag een mail via bestuur@nbta.nl. NBTA is altijd op zoek naar vrijwilligers en kan helpende handen goed gebruiken. 

Om een aantal zaken over meerdere personen te verdelen zijn voor vragen, op-aanmerkingen voor de volgende disciplines aparte mailadressen aangemaakt. U wordt dringend verzocht in het vervolg bij het stellen van een vraag een van onderstaande mailadressen te gebruiken.

Het NBTA bestuur is te bereiken onder: bestuur@nbta.nl 
Penningmeester: penningmeester@nbta.nl
Alle financiële zaken. Ook financiële vragen aangaande de wedstrijden kunt u via dit mailadres stellen.
Technische Commissie: nbtatc@hotmail.com 
Voor alle technische vragen, juryzaken, opleidingen en workshops.
Wedstrijdsecretariaat@nbta.nl
Voor alle vragen omtrent het wedstrijdinschrijfsysteem, overgang naar andere vereniging, verwerking promoties
Webmaster@nbta.nl voor verzoeken van plaatsen nieuws, oproepen etc.
Info@nbta.nl  voor alle overige vragen die niet onder een van bovengenoemde adressen vallen.

Het bericht aan de verenigingen was als volgt:


26 juli 2017

Van 5 tot en met 9 oktober vinden in de Topsporthal van Almere de Europese kampioenschappen (EK) Majorette plaats. Een schitterende locatie voor een prachtig evenement. De verwachting is dat er 1000 bezoekers op de titelstrijd afkomen.

Het EK belooft een waar spektakel te worden. Naast de optredens van de deelnemers, zijn er ook andere activiteiten waaronder het promodorp: een uitgelezen kans voor u om uw product te presenteren.

Niet alleen bedrijven, maar ook verenigingen zijn van harte welkom om hun artikelen te verkopen.

Er zijn verschillende standmogelijkheden
- Voor bedrijven hanteren we een prijs voor 4,5 meter breed
- Voor verenigingen hanteren we een gereduceerd tarief

Heeft u interesse om een stand te huren of wilt u meer informatie over de standmogelijkheden? Neem dan kunt u contact op met info@eurekatwirling.nl


26 juli 2017

Op zaterdag 16 september 2017 organiseert de Zeeuwse Muziek Bond (ZMB) een instructie dag voor twirlers en majorettes, in sportcentrum LACO te Zierikzee.

Het docenten team voor deze dag is Sabina Hoogendijk & Michelle Baggerman.

Op deze dag zullen verschillende twirl onderdelen behandeld worden zoals o.a.: contactmateriaal, tricks, dans twirlcombinaties, rolls en nog veel meer. Heb jezelf iets wat je graag behandeld wil hebben, geef dat dan door tijdens je inschrijving, dan kunnen we kijken of dit ook in te plannen is.

De dag start om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.De kosten bedragen 15 euro per persoon en dienen van te voren overgemaakt te worden.Na je inschrijving ontvang je hier informatie over. Bij inschrijving graag je naam, leeftijd, twirl niveau en naam van je vereniging vermelden.

Wil je inschrijven of meer informatie? Stuur dan een mail naar wilfra@online.nl

Inschrijven kan tot 30 augustus 2017.


15 mei 2017

Reserveer 25 november 2017 in je agenda!

De  voorbereidingen voor het KNMO Congres 2017 zijn al in volle gang. Het congres zal dit jaar plaatsvinden op 25 november, weer in het Van der Valk hotel De Witte Bergen in Eemnes.

Vorig jaar vond het eerste ‘brede’ KNMO Congres plaats met een mooi programma en met een goede opkomst.
Omdat er in 2016 pas in een later stadium is besloten het van oudsher voor de doelgroep SMP bestemde congres voortaan te organiseren als een KNMO congres voor alle doelgroepen, had het congres 2016 nog wel een overwegend SMP-karakter.

Er wordt nu aan gewerkt om op het KNMO congres 2017 voor alle KNMO doelgroepen interessante informatie aan te kunnen bieden.
Uiteraard wordt hierbij gekeken naar de uitkomsten van de evaluatie van de editie 2016 en de ontvangen feedback. De intentie is om het congres de komende jaren steeds verder te ontwikkelen, met als uitgangspunt dat het interessant moet zijn voor een zo breed mogelijk publiek.
Het KNMO congres zal dé plek zijn waar naast de diverse sessies en workshops, bestuurders en leden van verenigingen, bestuurders en andere vrijwilligers van de KNMO, artistiek kader, instructeurs en dirigenten etc. elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

Er is inmiddels een werkgroep samengesteld met mensen die actief zijn in één of meerdere doelgroepen. Zij zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de invulling van het dagprogramma voor ‘hun’ doelgroep. In een volgend persbericht zullen deze werkgroepleden worden voorgesteld.

De projectleiding en het dagvoorzitterschap zijn ook in 2017, net als voorgaande jaren, weer in handen van Paul Doop.

Binnenkort volgt meer informatie op de KNMO website en Facebook.


18 april 2017

Met liefst twaalf Europees kampioenen en een flink aantal plekken in de top-8, is de Nederlandse twirlequipe huiswaarts gekeerd. De Europese kampioenschappen baton twirling vonden van 12 tot en met 16 april plaats in Porec, Kroatië. De landenbeker, die vorig jaar nog werd behaald tijdens het EK in Italië, moest echter achterblijven in Kroatië. Frankrijk bleek overall net iets beter te hebben gepresteerd.


20 januari 2017

Het EK Majorette wordt gehouden van 5 t/m 8 oktober 2017 in Almere. NBTA Europa heeft besloten  het EK met 1 dag te verlengen vanwege de lange wedstrijddagen, deze zijn nu gepland op 6, 7 en 8 oktober 2017.  

BEGELEIDINGSTEAM
Voor 2017 is Marij Voets aangetrokken als bondscoach en als equipemanager is Petra Janssen aangesteld. Ellen Lommen hebben we bereid gevonden mee te gaan als begeleider.

BONDSDAGEN
De bondsdagen (bondstrainingen en wedstrijd) zijn gepland op 13 mei in Vleuten/De Meern, op 1 juli in Waalwijk en op 16 september 2017 in Maarssen.

Let op: de bondsdag van 1 juli 2017 stond eerst gepland op 24 juni 2017 maar vanwege het drukke wedstrijdschema dat weekend zijn we genoodzaakt deze datum een week te verzetten.
Tijdens deze dag is naast een training ook een wedstrijd voor de equipe gepland alsmede het examen voor het internationaal level 1.

INTERNATIONAAL LEVEL 1
Voor alle solisten/duo’s die deelnemen aan het EK Majorette 2017 is het verplicht om het Internationaal level 1 te behalen. Na het NK Show Twirl worden er lessen aangeboden via de Twirl Academy en is er tevens een examen gepland. De geplande data voor de lessen zijn: 26 maart, 21 mei en 17 juni 2017. Het examen is gepland op 1 juli 2017 na de bondsdag in Waalwijk.
De lessen vinden plaats in Lelystad. Meer informatie over de kosten van de lessen/het examen en het inschrijven hiervoor volgt op korte termijn.
Voor meer informatie over het internationaal level kun je mailen naar
twirlacademy@nbta.nl

Je organisatorische vragen kun je stellen aan de equipemanager Petra Janssen:
ek-majorette@nbta.nl


09 januari 2017

De deelnemers aan het EK Twirl 2017 dienen op dinsdag 11 april 2017 tussen 17.00 en 18.00 uur aanwezig te zijn in hotel Pical in Porec. Coaches en supporters zijn uiteraard ook van harte welkom in dit hotel. Voor deelnemers en coaches/supporters die in hotel Pical verblijven is busvervoer geregeld tussen het hotel en sporthal Zatika. Op maandagochtend 17 april 2017 eindigt dit gezamenlijke deel.

Om toegang te krijgen tot de sporthal dient men € 20,- per persoon per wedstrijddag entree te betalen. De coaches/supporters dienen hier zelf voor zorg te dragen. Voor de deelnemers wordt dit door NBTA Nederland geregeld, de prijs is dan ook inclusief deze toegangsprijs.

Voor deelnemers is de prijs op € 620,- vastgesteld, voor coaches/supporters op € 309,- (deze prijs is inclusief busvervoer ter plaatse). Let op, hierbij zit niet de reis inbegrepen naar Kroatië en terug.

De bondsdagen zijn gepland op 5 februari voor de solisten, op 12 februari voor de teams en op 5 maart 2017 voor alle deelnemers. Deze dagen zijn in Utrecht. Er is een verplichte wedstrijd op 2 april 2017 in Maarssen.

Je organisatorische vragen kun je stellen aan equipemanager Janny Wilkes: twirlequipe@nbta.nl.


03 november 2016

Op 6 oktober jl. vertrok de hele equipe met 3 bussen naar Engeland voor het EK majorette.

Op vrijdag om 10.00 uur de muziektest, waar alles op tijd verliep en iedereen lekker even de muziek kon horen en de vloer op mocht. De rest van de dag gewoon vrij, want de opening was door Engeland ingedeeld op zaterdagochtend. Een goede en rustige voorbereiding voor de 2 wedstrijddagen die zouden volgen.

De opening was kort, het wachten (buiten) was langer dan de presentatie van de landen, maar het blijft mooi om te zien. Al de buitenlandse equipes, met vlaggen, supporters in landskleuren, mooi om te zien en dan voelen de deelnemers de spanning stijgen.


18 oktober 2016

NBTA Europa heeft op haar laatste congres in Engeland besloten het EK Majorette met 1 dag te verlengen vanwege de lange wedstrijddagen. Het EK majorette zal nu plaatsvinden van vrijdag t/m zondag.

Voor het EK Majorette 2017 betekent dit dat de wedstrijddagen van 6 t/m 8 oktober zijn in Almere.


29 maart 2016

Met twaalf Europese titels, 10 keer zilver, 10 keer brons, een flink aantal top-8 plaatsen én de landenbeker heeft de Nederlandse equipe een super EK in Italië gedraaid. De NBTA kan trots zijn op de prestaties die zijn geleverd.


19 juni 2017

Op zaterdag 8 juli aanstaande zal er naast de reguliere workshops op Twirl Academy een dag georganiseerd worden die geheel in het teken staat van de jeugd. Voor het eerst binnen de Twirl Academy is er voor de jonge twirlers in de leeftijd tussen 6 en 13 jaar een speciale dag voor hen gepland.

Deze dag krijgen de kinderen les van Melanie den Uijl. Melanie is opgegroeid met een baton in haar hand. Vanaf haar 4e jaar is twirlen al een deel van haar leven, waarbij ze zowel als solist als in teamverband diverse Europese en Wereld Kampioenschappen heeft mogen meemaken. Na haar twirlcarriere heeft ze het lesgeven opgepakt en is ze inmiddels al jaren coach van jonge talentvolle twirlers en weet de dans/twirl combinatie succesvol bij deze twirlers op een speelse manier aan te leren. Met haar passie voor twirlen en het plezier in les geven hoopt ze vele jonge jongens en meiden aan het twirlen te krijgen.
 


25 februari 2016

Sinds enkele maanden heeft John Kramer als aspirant-bestuurslid meegedraaid binnen het NBTA bestuur. Deze periode heeft gediend als kennismakings- c.q. inwerkperiode en is onlangs geëvalueerd. Van beide kanten is de samenwerking goed bevallen en John is daarom met ingang van 1 maart a.s. benoemd als bestuurslid. John heeft ruime bestuurlijke ervaring binnen de twirlwereld. Het bestuur is verheugd met deze uitbreiding.

Wij wensen John veel succes toe. 


30 november -0001

Met ingang van 2017 geldt dat bij inschrijving voor activiteiten van de NBTA Twirl Academy bij inschrijving direct betaald dient te worden. De betaling via een af te geven eenmalige incasso vervalt hiermee. Na invullen van het inschrijfformulier worden direct de totaalkosten zichtbaar en kunnen deze via een iDealbetaling voldaan worden. Restitutie van het inschrijfgeld is in principe met ingang van dit jaar niet mogelijk. De algemene regels die voor de NBTA Twirl Academy gelden zijn per 1 jan 2017 hierop aangepast. Deze kun je hier vinden of downloaden via deze link.


09 januari 2017

Tijdens de Kaderdag zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen. Ook met docenten die deelnamen aan de specialisatie Show Twirl zijn deze onderwerpen besproken. Dit verslag is een samenvatting van beide bijeenkomsten.

Het verslag kun je ook als PDF downloaden via
deze link


08 januari 2018

In 2018 gaat NBTA starten met een nieuwe opleiding tot NBTA allround jurylid.

De opleiding bestaat uit 10 theorie lessen, gevolgd door theorie examen, twee  gezamenlijke praktijklessen , twee stage jureringen en een praktijk examen.
De kosten voor deze opleiding bedragen € 1.250,- inclusief examens, exclusief een eventueel her-examen.

Om in te schrijven voor de opleiding stuur je je CV en motivatiebrief, met daarin ook vermeld je reeds gevolgde specialisaties, naar TC NBTA via het mailadres nbtatc@hotmail.com.
Zodra je sollicitatie is ontvangen krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek, waarin bekeken zal worden of je in aanmerking komt om de opleiding te volgen. Bij een positieve wederzijdse verwachting  wordt een aanmelding definitief en moet het inschrijfgeld worden betaald.

De intake zal plaatsvinden op 11 of 17 maart 2018.

 

TC NBTA
Januari 2018


23 november 2015

Vanaf heden is de NBTA Shop online. In de NBTA Shop zijn voor de aankomende Kampioenschappen sweaters in twee kleuren, T-shirts en een tanktop te bestellen met het NK logo.
Tijdens de voorronden komend weekend zal er een kraam staan waar je de kleding kunt bekijken en eventueel kunt passen.

Wil je een uniek shirt voor de aankomende kampioenschappen ga dan snel naar de NBTA Shop.

Klik op het logo om naar de shop te gaan. Je kunt het logo ook onder- en bovenaan deze pagina vinden.


02 december 2017

Vanaf volgend jaar zal de invulling van de Twirl Academy (TA) wijzigen.

Helaas is gebleken dat er te weinig animo is om de TA in de huidige vorm voort te laten bestaan. NBTA Nederland heeft geïnvesteerd in de opleidingen, echter moet nu de conclusie getrokken worden dat er een andere werkwijze zal moeten worden gevolgd.

Klik op lees meer voor het volledige bericht!


19 oktober 2017

Op het WK 2018 in Noorwegen zal Parade Corps weer een onderdeel zijn.

Er mag 1 groep afgevaardigd worden per land, dus geen leeftijdsbepaling van toepassing.
Reglementen zijn iets anders dan voor EK majorette, oa dat kleine attributen zijn toegestaan

Mocht  je interesse hebben, kun je inschrijven voor de selectie Parade Corps, die gehouden wordt op  Zaterdag 13 januari 2018 tijdens NK twirl.
Deelname verplicht je bij winst tot deelname aan het WK in Noorwegen.

Wil je meer informatie, of het reglement geldend voor WK, neem contact op met nbtatc@hotmail.com 
Aanmelden doe je door een mail te sturen aan wedstrijdsecretariaat@nbta.nl 


30 november -0001

Op het laatst gehouden NBTA Europe Congres, begin oktober in Italië, is de aanvraag van NBTA Nederland om het Europese Kampioenschap Majorette  in 2017 te mogen organiseren behandeld.

Wij zijn zeer verheugd dat het Congres daarmee heeft ingestemd en Nederland de organisatie heeft toegewezen. Daarmee krijgt Nederland de mogelijkheid, na de Europese Kampioenschappen Baton Twirling in 2013, opnieuw een internationaal kampioenschap binnen haar grenzen te organiseren.
Wij kijken ernaar uit de vele deelnemers en vertegenwoordigers uit heel Europe te mogen verwelkomen.

Inmiddels zijn enkele voorbereidende werkzaamheden al gestart.

Wij hopen uiteraard dat heel twirlend Nederland van 6/m 8 oktober 2017 naar de Topsporthal Almere  zal komen.

 


18 oktober 2017

De International Levels gaan door.

Ook in 2018 voor het WK twirl is het voor alle solisten en duo’s verplicht om level 1 te hebben.
Voor EK Majorette 2018 level 1 voor solisten en duo’s, hier komt ook voor alle groepen level 1 bij, dus parade, exhibition en accessorie.
In 2019 is voor alle solisten 1 baton en 2 baton level 2 verplicht en voor de anderen blijft level 1. Tevens komt hierbij dat voor alle teams, uitzondering pompon team, level 1 verplicht is.

Klik hier voor de twirl academie agenda!

Klik op lees meer voor het volledige bericht!


08 september 2017

De kaderdag van 5 november kan geen doorgang vinden daar er dat weekend een verplichte bijscholing is voor de internationale juryleden. Helaas zijn om deze reden de TC-leden niet beschikbaar.

De kaderdag zal verzet worden naar zondag 12 november.  Tijdens deze dag krijg je laatste update van al het nieuws op gebied van reglementen, technieken en extra informatie/workshops voor docenten.

Schrijf je in via het aanmeldformulier op de website www.nbta.nl. Aanmelden is mogelijk vanaf 15 september!

Kosten    25,- p/dag
Plaats    Eemnes

Tevens ontvang je weer een toegangspas voor alle wedstrijden.

TC NBTA


04 november 2015

Met ingang van 1 november a.s. wordt Conny van Walraven voorzitter van NBTA Nederland. Zij heeft in het afgelopen jaar deze taken al waargenomen als interim-voorzitter na het vertrek van Ton Houtman. Onlangs is deze periode geëvalueerd en heeft Conny besloten de taak als voorzitter op zich te nemen. Als voorzitter treedt zij ook op als landenpresident bij NBTA Europe.


30 november -0001

De slectiecriteria voor de NK Show Twirl in maart 2018 zijn bekend. Belangrijke wijziging is de eis om tenminste aan één NBTA wedstrijd in 2017 deel te nemen. De volledige criteria kun je hier vinden.


04 mei 2018

In sport en ontmoetingscentrum "de Hilt" te Eemnes. Een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van alle twirl- en majoretteverenigingen.
Het Thema van het Congres is Delen en Verbinden!

NBTA wil heel graag met u Delen en Verbinden!


08 januari 2016

Naar aanleiding van vragen heeft de TC besloten nog enkele aanpassingen aan te brengen in het reglement 2016.

De maximale routinetijd voor de nieuwe klasse Novice mag in 2016 gelijk zijn aan de maximum routinetijd in beginner. Het jaar 2016 zal nog beschouwd worden als overgangsjaar m.b.t de routinetijd.
Zie voor de maximum routinetijden van de Beginnerklasse van de verschillende onderdelen het reglement 2016. 
De minimumroutinetijden voor de noviceklasse blijven zoals in het reglement genoemd dus gehandhaafd.

Met ingang van 2016 zal voor het onderdeel Kidstwirl niet langer de peildatum meer worden gebruikt voor de vaststelling van de leeftijd. Met ingang van dit jaar kan men deelnemen aan het onderdeel Kidstwirl als men in het wedstrijdjaar 5 jaar wordt.

De wijzigingen zullen binnenkort in het reglement nog worden opgenomen.

 


03 november 2015

Met ingang van 2016 zal er een nieuw NBTA wedstrijdreglement geldig zijn. Vanaf volgend jaar  zijn er diverse wijzigingen in het reglement aangebracht. Het is daarom zeker aan te bevelen het reglement goed door te nemen! Een overzicht van alle wijzigingen is ook beschikbaar. Of kom naar de Kaderdag op 15 november waar je al je vragen kunt stellen over het nieuwe reglement. 

 


01 juni 2018

Tijdens het NBTA congres zijn er ook  twee workshops te volgen. Deze workshops zijn voor docenten maar óók voor junior en senior twirlers. Je kan de workshops ook combineren met het ochtend of middag deel van het congres.

De kosten zijn 10 euro per workshop, als je beide workshops doet krijg je 5 euro korting en betaal je 15 euro.

WORKSHOP 1 
10.00 tot 12.30 uur
AFRO WORKSHOP in samenwerking met DCDANCE

WORKSHOP 2 
13.30 tot 16.00 uur
HOE VOORKOM JE BLESSURES!!
Door Daisy Donker