Over NBTA

07 juli 2022

Zoals wellicht bekend werken de twee wereldbonden WBTF en WFNBTA reeds geruime tijd samen in het belang van de twirlsport. Zij doen dit in de koepel IBTF. Het doel is om te komen tot één wereldorganisatie. De eerste gezamenlijke evenementen van de IBTF worden in 2023 georganiseerd.

Om ervoor te zorgen dat onze sporters deel kunnen nemen aan deze IBTF evenementen is er de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan een samenwerkingsverband tussen de NBTA, NTSB en KNMO. Een belangrijke stap voor Nederland om de kennis en expertise op het gebied van Majorette en Twirlen te bundelen en internationale deelname aan IBTF evenementen te waarborgen.

NBTA, NTSB en KNMO werken bestuurlijk samen onder een paraplu-organisatie met de naam Nederlandse Baton Twirling Federatie (NBTF). De organisaties blijven vooralsnog zelfstandig werken maar gaan op gebied van de internationale evenementen van de IBTF intensief samenwerken. Internationale evenementen die plaatsvinden onder de vlag van de WBTF, WFNBTA en NBTA Europe worden nog opgepakt door de KNMO-NTSB cq NBTA.

 
 

 

 


06 juni 2022

Het bestuur zou in de maand juni aangeven hoe wij in het najaar en in 2023 onze wedstrijden willen gaan inrichten. Nog steeds twee blokken of weer de hele dag wedstrijd? In de Coronatijd was de twee blokkenwedstrijd en in de beginfase zelfs meerdere blokken, een prima alternatief om toch wedstrijden te kunnen organiseren. Corona is nog niet geheel voorbij, maar het is weer mogelijk om wedstrijden zonder beperkingen te mogen organiseren. De vraag is daarom zeer gerechtvaardigd hoe nu verder?

Na vele overwegingen binnen het bestuur en TC zijn wij samen tot de volgende slotsom gekomen:

Vanaf september gaan we weer over tot hele dagen wedstrijd. Uit de enquête is gebleken dat veel deelnemers en ouders het prettig vinden de wedstrijddag eerder te mogen verlaten, zeker als er weinig optredens zijn. Wat NBTA Nederland betreft is er na de vakantie geen restrictie meer om de hele dag aanwezig te moeten zijn.

De deelnemer kan op moment van eerder verlaten van de wedstrijd het scoresheet/de scoreseheets opvragen, echter niet eerder dan dat de gehele categorie, waarin is deelgenomen, is afgerond. Bekendmaking van de uitslagen en eventuele prijsuitreiking blijven aan het einde van de dag. Er worden geen scoresheets of eventuele medailles na afloop naar de deelnemer opgestuurd. Een vertegenwoordiger van de vereniging nog bij de bekendmaking van de uitslag aanwezig, mag scoresheets en/of medailles op dat moment in ontvangst nemen. Uiteraard blijven de uitslagen geplaatst worden op de website. Wij adviseren de deelnemer eveneens het eerder vertrekken af te stemmen met de eigen vereniging.

Bij Kidstwirl vindt direct na het optreden een prijsuitreiking plaats.

Dit najaar willen het bestuur en TC opnieuw evalueren hoe het gaat met de prijsuitreiking. Als er inderdaad veel deelnemers eerder naar huis gaan is een prijsuitreiking wellicht niet zinvol meer.

Dat zou kunnen betekenen dat we in 2023 opnieuw aanpassingen moeten doen.

Het bestuur en TC horen graag in november uw ervaringen.

NBTA Bestuur en TC


11 april 2022

Beste verenigingen,

Vanaf heden is de voorinschrijving voor juni/juli geopend.

De voorinschrijving gaat via dit formulier op onze website.

Iedere vereniging kan inschrijven op 1 wedstrijd + 1 reserve wedstrijd. Per wedstrijd is aan te geven of jullie in 1 blok of verspreid over de dag willen deelnemen. Optredens spreiden zodat je meer tijd hebt tussen de onderdelen mag dus echt!

Tevens vragen wij de verenigingen om de minuten klaar te zetten in het CWS (link: wedstrijden.nbta.nl) zodat we hopelijk snel alle wedstrijden kunnen toekennen.

  • Alle optredens in 1 blok: Schrijf in beide blokken in.
  • Optredens spreiden over beide blokken: schrijf de optredens per blok in.

De voorinschrijving is open t/m 17 april 2022. De vrije inschrijving start op 28 april 2022.

Met vriendelijke groet,

Wedstrijdsecretariaat

NBTA Nederland 


01 april 2022


We zijn ontzettend blij dat we vanaf september 2021 weer met regelmaat wedstrijden hebben mogen organiseren. 
We beseffen ons ook dat het aantal wedstrijden beperkt geweest is en dat een aantal wedstrijden helaas niet door zijn gegaan. 

Ondanks alle tegenslagen en beperkingen hebben we jullie heel hard zien werken om binnen de mogelijkheden mooie optredens neer te zetten. We willen jullie harde werken dan ook graag belonen. 
Na overleg tussen het bestuur, de TC en het wedstrijdsecretariaat zijn we blij om te kunnen melden dat iedere deelnemer die tussen 1 september 2020 en 28 maart 2022 1x plaatsingspunten heeft behaald mag deelnemen aan het NK Twirl 2022.

Inschrijven kan vanaf nu t/m 10 april 2022 via het CWS
Inschrijving gaat via wedstrijd NK TWIRL 2022 (datum: 14 mei)
LET OP: Er vind geen automatische inschrijving plaats.


20 maart 2022

Beste verenigingsbesturen, twirlers, showtwirlers en supporters,

Na 8 jaar als voorzitter van NBTA de kar getrokken te hebben, is nu de tijd gekomen om een stapje terug te gaan doen en mijn functie van voorzitter beschikbaar te stellen aan een jonger persoon (m/v). Tot en met het Wereld Kampioenschap Twirl in Eindhoven blijf ik mijn functie met alle plezier en enthousiasme vervullen. Het waren zeer mooie jaren. Natuurlijk ook met zijn ups en downs, zeker als ik terugdenk aan de coronatijd met het afzeggen van het Wereld Kampioenschap, zelfs tot twee maal toe. Dit heeft zowel op het bestuur als op mij persoonlijk veel impact gehad.

Het is en blijft een mooie job en ik vind het geweldig en een eer om leiding te hebben mogen geven aan een hard werkend bestuur en technische commissie en de prachtige groep vrijwilligers. Samen hebben we ons met passie en enthousiasme ingezet voor onze doelgroep twirlers en majorettes. Ik ben trots op al deze hard werkende mensen en ook op al die verenigingen met bestuurders die zich inzetten voor de jeugd. Zeker in de Coronatijd zijn zij heel inventief geweest in het vinden van oplossingen om de leden binnen hun vereniging te houden. Dat is zeker geen gemakkelijke opgave geweest.

Onder leiding van een nieuwe voorzitter wordt het werk door iedereen eveneens met alle passie die ze voor de sport hebben voortgezet, dat weet ik zeker.

Voorlopig blijf ik nog lid van het bestuur met de portefeuille: wedstrijdleiders, coördinatoren en muziekteam. Deze taak werd al door mij vervuld voor en tijdens het voorzitterschap en daarmee keer ik het bestuur nog niet definitief de rug toe. Dat wordt op een later moment de volgende stap.

Hoop jullie allen tijdens wedstrijden of Kampioenschappen nog tegen te komen, want de twirlsport kan je niet zomaar achter je laten. Die zit in je bloed en gaat er nooit meer uit. Dat blijkt ook wel want 30 jaar NBTA laat je niet 1, 2, 3 los, daar wil je bij blijven horen!

Met vriendelijke groet,

Conny van Walraven

Voorzitter NBTA Nederland

Wil je deze mooie job van Conny overnemen? Klik op "Lees Meer" voor het profiel en een taakomschrijving.


13 maart 2021

Miriam de Bont gaat het stokje overnemen van Femke Smit. Wij wensen haar natuurlijk heel veel succes. De eerste zoomvergadering heeft ze inmiddels bijgewoond. Femke willen we alvast heel hartelijk bedanken voor haar inzet sinds 2018. We gaan je missen. Een officieel afscheid volgt nog.


12 december 2020

NBTA Nederland organiseert meerdere zoom sessies voor alle twirlers tijdens de kerstvakantie en in de maand januari. 

Wees er snel bij en meld je hier aan!

Zondag 20 december 10.00-11.30 uur: Monsterrolls met Esmee Nauta
Maandag 21 december 19.00-20.30 uur: Fuijimi met Sabine Mouthaan
Dinsdag 22 december 19.00-20.30 uur: Rolls voor beg/interm met Evy Reijers
Woensdag 23 december 19.00-20.30 uur: Contactmateriaal voor interm/advance met Laney Puhalla (USA)
Donderdag 24 december 14.00-15.30 uur: Contactmateriaal voor beg/interm met Laney Puhalla (USA)
(aanmelden t/m 18 december)

Zondag 27 december 10.00-11.30 uur: Cutbacks met Jilena Baggerman
Maandag 28  december 19.00-20.30 uur: Flatneckrolls en aanzet monsterroll met Esmee Nauta
Dinsdag 29 december 16.00-17.30 uur: Illusions en flexibiliteit met Cindy Boter
Zaterdag 2 januari 10.00-11.30 uur: Moderne dansserie met Jilena Baggerman
(Aanmelden t/m 25 december)

Zondag 3 januari 10.00-11.30 uur: Hollie roll met Sabine Mouthaan
Woensdag 6 januari 19.00-20.30 uur: Contactmateriaal voor beg/interm met Tihomir Bendelja (CRO)
Vrijdag 8 januari 19.00-20.30 uur: Kracht met Leana Reijers
Woensdag 13 januari 19.00-20.30 uur: Contactmateriaal voor interm/advance met Tihomir Bendelja (CRO)
(aanmelden t/m 1 januari)

Zaterdag 23 januari 13.30 -15.00 uur: Kicks & Pirouttes met Leana Reijers
Zondag 24 januari 10.00-11.30 uur: Rolls voor beginners met Evy Reijers
(Aanmelden t/m 15 januari)


27 oktober 2020

In navolging van het persmoment worden alle wedstrijden in november geannuleerd.

Dit betekent ook dat de 1e ronde van de EK selectie niet door kan gaan op de geplande datum. Deze week is er een overleg met het begeleidingsteam om te kijken naar de mogelijkheden. De uitkomsten worden gedeeld met alle aangemelde deelnemers en verenigingen.

Voor de wedstrijden in december en januari blijven de inschrijvingen open. Voor deze wedstrijden blijft gelden dat we per weekend kijken naar de dan geldende maatregelen en mogelijkheden.

Bestuur & TC

NBTA Nederland


21 september 2020

NBTA Nederland wil graag haar twirlers tegemoet komen nu de RIVM maatregelen wat zijn versoepeld. Het NBTA bestuur, TC en een paar van haar medewerkers hebben onderzocht of het mogelijk is een wedstrijd te organiseren. NBTA denkt dat het onder strenge voorwaarden en met gebruik van een protocol mogelijk moet zijn. In navolging van blok 1 willen we 5 wedstrijden organiseren verspreid over november, december en januari 2021 die voldoen aan de actuele maatregelen rondom COVID-19. Die maatregelen zijn beschreven in een protocol.  

Klik op lees meer voor het volledige bericht


01 augustus 2020

Vanwege alle maatregelen zijn de wedstrijden momenteel geannuleerd. Veel twirlers en verenigingen hebben in de enquête aangegeven heel graag feedback en/of een analyse te ontvangen op de routine(s) zodat ze verder kunnen werken en door kunnen blijven groeien. Daar zijn we vanuit NBTA heel blij mee en daarom gaat het juryteam van NBTA Nederland digitaal aan de slag. Voor in ieder geval de komende maanden en mogelijk ook als de wedstrijden weer gaan starten!

Het juryteam kan je voorzien van feedback, vergelijkbaar aan wat je op een scoresheet ontvangt. Er worden geen punten toegekend. Het jurylid zal per hoofdstuk aangeven wat er al heel goed is en waar je groeipunten zitten. Je kan er ook voor kiezen om deze feedback in te laten spreken door het jurylid.

Je kan ook om een uitgebreidere analyse vragen op de onderwerpen: Choreografie, Inhoud Routine, Technische uitvoering, Baton (bij teams) en/of Movement (bij teams).


27 april 2018

Wie zijn de vertegenwoordigers in de IBTF bijeenkomsten vanuit NBTA Europe en WFNBTA?
Dat zijn onder andere uit verschillende landen uit Europa, USA en Canada:
Maurizio Chizzoli, president van NBTA Europa,
Lise Hagen Rebbestadt (president van Noorwegen),
Christine Bel (Frankrijk TC lid  NBTA Europe en WFNBTA),
Denise Pearse (Engeland en secretaris van WFNBTA).
Beverly Johnson, WFNBTA president,
Amy Williams (lid WFNBTA),
Darlene King (TC WFNBTA).
Vanuit andere disciplines/organisaties zijn eveneens mensen vertegenwoordigd.

In Nederland leeft al jaren de wens Baton Twirling als sport te erkennen en ooit, misschien in de toekomst, als  Olympische Sport. Vanuit Europa komen beide wensen sterk naar voren.

Daarvoor moesten de nodige stappen gezet worden. Als eerste is de IBTF opgericht om beide organisaties, WBTF en WFNBTA, onder één paraplu te kunnen hangen. Om officieel als sport en mogelijk ooit als Olympische Sport erkend te worden is aansluiting bij GAISF noodzakelijk. Deze aansluiting is onder druk komen te staan vanwege andere baton disciplines/bonden, die zich wilde gaan aansluiten bij GAISF. Nu is in ieder geval één van de onder de IBTF hangende organisaties aangesloten. De aansluiting betekent echter wel dat we als organisaties moeten voldoen aan de regels van het GAISF en als het ooit zo ver komt het IOC.

Klik op lees meer voor het volledige bericht.


04 april 2018

De Nederlandse twirlequipe keerde afgelopen maandag terug met één wereldtitel, vier bronzen medailles en een flink aantal plekken in de top-10. 

 

De wereldtitel was er voor het pompon-team. De 55 leden van het team brachten met hun routine een boodschap van hoop in een tijd die wordt overschaduwd door terrorisme. De show werd door de jury met het hoogste puntenaantal gewaardeerd en kon rekenen op complimenten van de andere deelnemende landen.


23 november 2015

Vanaf heden is de NBTA Shop online. In de NBTA Shop zijn voor de aankomende Kampioenschappen sweaters in twee kleuren, T-shirts en een tanktop te bestellen met het NK logo.
Tijdens de voorronden komend weekend zal er een kraam staan waar je de kleding kunt bekijken en eventueel kunt passen.

Wil je een uniek shirt voor de aankomende kampioenschappen ga dan snel naar de NBTA Shop.

Klik op het logo om naar de shop te gaan. Je kunt het logo ook onder- en bovenaan deze pagina vinden.