Over NBTA

31 december 2022


In 2022 heeft de KNMO-NTSB gewerkt met het toekomstplan en NBTA Nederland met het jeugdplan. Met trots kunnen we jullie vertellen dat de KNMO-NTSB en NBTA-Nederland gezamenlijk het NBTF TWIRLPLAN van 2023 gaan organiseren.
Dit jaar verbreden we het NBTF TWIRLPAN 2023 naar alle leeftijden.


Het hoofddoel is om de techniek te verbeteren. In de lessen gaan we werken met verschillende docenten gericht op baton, lenigheid, kracht, dans, expressie, psychologie en voeding. Daarnaast willen we aandacht besteden aan de persoonlijke groei op de wedstrijdvloer.
Dit willen we gaan doen door meerdere analyses uit te voeren, op het onderdeel naar keuze, aan de hand van scoresheets en behaalde punten. Daarbij maken we een koppeling naar de lessen met verschillende docenten.

Klik hier voor meer informatie


19 december 2022

Veel twirlers en verenigingen hebben in de enquête aangegeven heel graag feedback en/of een analyse te ontvangen op de routine(s) zodat ze verder kunnen werken en door kunnen blijven groeien. Daar zijn we vanuit NBTA heel blij mee en daarom gaat het juryteam van NBTA Nederland digitaal aan de slag. 

Het juryteam kan je voorzien van feedback, vergelijkbaar aan wat je op een scoresheet ontvangt. Er worden geen punten toegekend. Het jurylid zal per hoofdstuk aangeven wat er al heel goed is en waar je groeipunten zitten. Je kan er ook voor kiezen om deze feedback in te laten spreken door het jurylid.

Je kan ook om een uitgebreidere analyse vragen op de onderwerpen: Choreografie, Inhoud Routine, Technische uitvoering, Baton (bij teams) en/of Movement (bij teams).


04 november 2022

Gezien het feit dat niet alle categorieën, die in aanmerkingen komen voor afvaardiging naar het EK baton twirling 2023, voldoende deelnemers bevatten (tenminste vier bij solo onderdelen en twee bij duo’s) is er besloten om deelnemers in de categorie hieronder en de niet geplaatsen in de categorie van afvaardiging kans te laten maken op de resterende deelname en/of reserveplaatsen. Alle deelnemers komen altijd in hun eigen categorie uit (m.u.v. het onderdeel drie baton zoals reglementair bepaald). Hoe gaat de selectie voor het EK dan in zijn werk? Hieronder een voorbeeld:

 


30 september 2022

De Technische Commissie van NBTA Nederland heeft bepaald de plaatsingscriteria voor de voorronde en NK 2022 aan te passen. Er zijn een aantal redenen die ten grondslag liggen aan deze aanpassing:

  • Vorige twee seizoenen zijn dusdanig verstoord door Corona maatregelen dat optimale training niet voor iedereen mogelijk is geweest.
  • We streven naar een gezonde en leuke competitie.
  • Het afgelopen voorjaar is voor sommige erg druk geweest met een NK, EK en WK (hierdoor is plaatsing in sommige gevallen lastiger geworden i.v.m. gestelde voorwaarden)
  • De focus van het juryteam (en hopelijk ook docenten) is nog meer gericht op correcte technische uitvoering, waardoor scores wellicht wat lager zijn uitgevallen dan voorgaande jaren het geval was.

Er is dan ook besloten om de volgende criteria toe te passen voor de voorronden en NK’s baton twirling van 2022:

  • Deelnemers in beginnerklasse plaatsen zich voor voorronde of NK met 1x plaatsingspunten (peewee en juvenile= 66 punten, preteen, jeugd, junior, senior en adult=68 punten)
  • Deelnemers in Intermediate klasse plaatsen zich met 1x een behaalde score van 73 punten
  • Deelnemers in Advance klasse plaatsen zich met 1x een behaalde score van 81 punten
  • Bovenstaande scores zijn netto scores (totaal score minus penalties)

Indien er na afloop van het wedstrijdseizoen behoefte is tot aanvulling van categorieën bij onvoldoende deelnemers ( selectie EK) dan zal dit uiterlijk 1 december 2022, inclusief voorwaarden worden gepubliceerd.

Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de TC via nbtatc@hotmail.com


07 juli 2022

Zoals wellicht bekend werken de twee wereldbonden WBTF en WFNBTA reeds geruime tijd samen in het belang van de twirlsport. Zij doen dit in de koepel IBTF. Het doel is om te komen tot één wereldorganisatie. De eerste gezamenlijke evenementen van de IBTF worden in 2023 georganiseerd.

Om ervoor te zorgen dat onze sporters deel kunnen nemen aan deze IBTF evenementen is er de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan een samenwerkingsverband tussen de NBTA, NTSB en KNMO. Een belangrijke stap voor Nederland om de kennis en expertise op het gebied van Majorette en Twirlen te bundelen en internationale deelname aan IBTF evenementen te waarborgen.

NBTA, NTSB en KNMO werken bestuurlijk samen onder een paraplu-organisatie met de naam Nederlandse Baton Twirling Federatie (NBTF). De organisaties blijven vooralsnog zelfstandig werken maar gaan op gebied van de internationale evenementen van de IBTF intensief samenwerken. Internationale evenementen die plaatsvinden onder de vlag van de WBTF, WFNBTA en NBTA Europe worden nog opgepakt door de KNMO-NTSB cq NBTA.

 
 

 

 


06 juni 2022

Het bestuur zou in de maand juni aangeven hoe wij in het najaar en in 2023 onze wedstrijden willen gaan inrichten. Nog steeds twee blokken of weer de hele dag wedstrijd? In de Coronatijd was de twee blokkenwedstrijd en in de beginfase zelfs meerdere blokken, een prima alternatief om toch wedstrijden te kunnen organiseren. Corona is nog niet geheel voorbij, maar het is weer mogelijk om wedstrijden zonder beperkingen te mogen organiseren. De vraag is daarom zeer gerechtvaardigd hoe nu verder?

Na vele overwegingen binnen het bestuur en TC zijn wij samen tot de volgende slotsom gekomen:

Vanaf september gaan we weer over tot hele dagen wedstrijd. Uit de enquête is gebleken dat veel deelnemers en ouders het prettig vinden de wedstrijddag eerder te mogen verlaten, zeker als er weinig optredens zijn. Wat NBTA Nederland betreft is er na de vakantie geen restrictie meer om de hele dag aanwezig te moeten zijn.

De deelnemer kan op moment van eerder verlaten van de wedstrijd het scoresheet/de scoreseheets opvragen, echter niet eerder dan dat de gehele categorie, waarin is deelgenomen, is afgerond. Bekendmaking van de uitslagen en eventuele prijsuitreiking blijven aan het einde van de dag. Er worden geen scoresheets of eventuele medailles na afloop naar de deelnemer opgestuurd. Een vertegenwoordiger van de vereniging nog bij de bekendmaking van de uitslag aanwezig, mag scoresheets en/of medailles op dat moment in ontvangst nemen. Uiteraard blijven de uitslagen geplaatst worden op de website. Wij adviseren de deelnemer eveneens het eerder vertrekken af te stemmen met de eigen vereniging.

Bij Kidstwirl vindt direct na het optreden een prijsuitreiking plaats.

Dit najaar willen het bestuur en TC opnieuw evalueren hoe het gaat met de prijsuitreiking. Als er inderdaad veel deelnemers eerder naar huis gaan is een prijsuitreiking wellicht niet zinvol meer.

Dat zou kunnen betekenen dat we in 2023 opnieuw aanpassingen moeten doen.

Het bestuur en TC horen graag in november uw ervaringen.

NBTA Bestuur en TC


01 april 2022


We zijn ontzettend blij dat we vanaf september 2021 weer met regelmaat wedstrijden hebben mogen organiseren. 
We beseffen ons ook dat het aantal wedstrijden beperkt geweest is en dat een aantal wedstrijden helaas niet door zijn gegaan. 

Ondanks alle tegenslagen en beperkingen hebben we jullie heel hard zien werken om binnen de mogelijkheden mooie optredens neer te zetten. We willen jullie harde werken dan ook graag belonen. 
Na overleg tussen het bestuur, de TC en het wedstrijdsecretariaat zijn we blij om te kunnen melden dat iedere deelnemer die tussen 1 september 2020 en 28 maart 2022 1x plaatsingspunten heeft behaald mag deelnemen aan het NK Twirl 2022.

Inschrijven kan vanaf nu t/m 10 april 2022 via het CWS
Inschrijving gaat via wedstrijd NK TWIRL 2022 (datum: 14 mei)
LET OP: Er vind geen automatische inschrijving plaats.


20 maart 2022

Beste verenigingsbesturen, twirlers, showtwirlers en supporters,

Na 8 jaar als voorzitter van NBTA de kar getrokken te hebben, is nu de tijd gekomen om een stapje terug te gaan doen en mijn functie van voorzitter beschikbaar te stellen aan een jonger persoon (m/v). Tot en met het Wereld Kampioenschap Twirl in Eindhoven blijf ik mijn functie met alle plezier en enthousiasme vervullen. Het waren zeer mooie jaren. Natuurlijk ook met zijn ups en downs, zeker als ik terugdenk aan de coronatijd met het afzeggen van het Wereld Kampioenschap, zelfs tot twee maal toe. Dit heeft zowel op het bestuur als op mij persoonlijk veel impact gehad.

Het is en blijft een mooie job en ik vind het geweldig en een eer om leiding te hebben mogen geven aan een hard werkend bestuur en technische commissie en de prachtige groep vrijwilligers. Samen hebben we ons met passie en enthousiasme ingezet voor onze doelgroep twirlers en majorettes. Ik ben trots op al deze hard werkende mensen en ook op al die verenigingen met bestuurders die zich inzetten voor de jeugd. Zeker in de Coronatijd zijn zij heel inventief geweest in het vinden van oplossingen om de leden binnen hun vereniging te houden. Dat is zeker geen gemakkelijke opgave geweest.

Onder leiding van een nieuwe voorzitter wordt het werk door iedereen eveneens met alle passie die ze voor de sport hebben voortgezet, dat weet ik zeker.

Voorlopig blijf ik nog lid van het bestuur met de portefeuille: wedstrijdleiders, coördinatoren en muziekteam. Deze taak werd al door mij vervuld voor en tijdens het voorzitterschap en daarmee keer ik het bestuur nog niet definitief de rug toe. Dat wordt op een later moment de volgende stap.

Hoop jullie allen tijdens wedstrijden of Kampioenschappen nog tegen te komen, want de twirlsport kan je niet zomaar achter je laten. Die zit in je bloed en gaat er nooit meer uit. Dat blijkt ook wel want 30 jaar NBTA laat je niet 1, 2, 3 los, daar wil je bij blijven horen!

Met vriendelijke groet,

Conny van Walraven

Voorzitter NBTA Nederland

Wil je deze mooie job van Conny overnemen? Klik op "Lees Meer" voor het profiel en een taakomschrijving.