Wedstrijdprogramma's

Internationaal Levels

18 oktober 2017

De International Levels gaan door.

Ook in 2018 voor het WK twirl is het voor alle solisten en duo’s verplicht om level 1 te hebben.
Voor EK Majorette 2018 level 1 voor solisten en duo’s, hier komt ook voor alle groepen level 1 bij, dus parade, exhibition en accessorie.
In 2019 is voor alle solisten 1 baton en 2 baton level 2 verplicht en voor de anderen blijft level 1. Tevens komt hierbij dat voor alle teams, uitzondering pompon team, level 1 verplicht is.

Na evaluatie van 2016 en 2017 aangaande de internationale levels hebben wij moeten constateren dat de opzet moet veranderen.

WIJ ADVISEREN, ZEKER DE DEELNEMERS IN DE KAMPIOENSKLASSES, OM HET INTERNATIONALE LEVEL TE HALEN VOOR HET NK. OOK DEELNEMERS AAN SHOWTWIRL EN SPECIAAL DE JUVENILE GROEPEN WILLEN WE HETZELFDE ADVIES GEVEN.

Het moeten halen van een internationaal level belemmert de voorbereiding voor een EK/WK, zeker bij twirl daar deze periode erg kort is. Vandaar dat we met het DRINGENDE advies komen om je level voor het NK te behalen, of in ieder geval al te starten met de lessen.

Voor 2017 staat nog maar 1 les level 1, die is op 5 november in Lelystad. De volgende lessen zijn dan in januari

In 2018 zullen wij met regelmaat level 1 aanbieden en vanaf 2018 wordt level 2 aangeboden. Dit gebeurt op een centrale plaats, maar mocht je 15 of meer deelnemers hebben in je regio of binnen je vereniging, bestaat de mogelijkheid om het daar te organiseren. Neem contact op met twirlacademy@nbta.nl voor meer informatie.

Belangrijk voor het volgen van de lessen en het doen van examen

Er worden voldoende lessen aangeboden, van deze lessen ben je verplicht er 2 te volgen om in te kunnen schrijven voor het examen level 1 en je bent verplicht om er 3 te volgen voor examen level 2. Je kunt ook kiezen voor deelname aan het examen in een volgend blok (najaar), maar de eis van 2 of 3 lessen blijft, gevolgde lessen in voorjaar tellen uiteraard mee.

De examens zijn gepland in februari (speciaal voor WK equipe) en daarna in juni , juli, september en december. Alle examens zijn ook voor her-examens.

NBTA zorgt voor beeldopname en uitgeschreven tekst van alle combinaties, waarna ook zelfstudie wordt gevraagd van deze combinaties. De lessen zullen meer gericht zijn op correcte technieken en het doornemen van de combinaties.

Kosten
25- p/ les dag en €25,- examen , zelfde kosten voor eventueel her-examen

Lessen worden aangeboden door NBTA Nederland
De lessen worden gegeven door onze gecertificeerde docenten en ook de examens worden door hen afgenomen.

De data van alle lessen en examens worden op de site vermeld. Klik hier voor de twirl academie agenda!
Uiteraard blijft het mogelijk om na het NK, zowel voor twirl als voor majorette, het benodigde diploma te behalen. We zullen hier met het aanbod rekening mee houden.
Dicht je jezelf kansen toe, of ben je gewoon leergierig, dan adviseren we je level 1 te starten. Dat kan dus in november.

TC NBTA
2017